Jari Lyytimäki

Kirjoittaja on vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän osallistuu Avain2030-hankkeeseen, jossa tuetaan vuoteen 2030 tähtäävän Suomen kestävän kehityksen toimintasuunnitelman valmistelua. Twitter: @lyytimaki 
 

Kansainvälisten indikaattoripohjaisten vertailuiden perusteella näyttää, että Suomen lähtötaso kestävän kehityksen toteuttamiseksi on säilynyt pääosin hyvänä. Viime vuosina sijoituksemme on kuitenkin heikentynyt monissa vertailuissa.