Jari Lyytimäki

Kirjoittaja on vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskuksessa. Hän on osallistunut VireAvain-,  Avain2030- ja KekeArvi -hankkeisiin, joissa on tarkasteltu Suomen kestävän kehityksen edellytyksiä. Twitter: @lyytimaki 
 

Kansainvälisten indikaattoripohjaisten vertailuiden perusteella näyttää, että Suomen lähtötaso kestävän kehityksen toteuttamiseksi on säilynyt pääosin hyvänä. Viime vuosina sijoituksemme on kuitenkin heikentynyt monissa vertailuissa.