Kati Berninger

Kirjoittaja on Tyrsky-Konsultointi Oy:n tutkimusjohtaja. Hän vastaa ohjauskeino-osuudesta käynnissä olevassa hankkeessa “Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen”, jota Aalto-yliopisto ja Tyrsky toteuttavat yhteistyössä. 

Suomessa etsitään tällä hetkellä ohjauskeinoja vauhdittamaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Voimme ottaa oppia muiden maiden ratkaisuista, vaikkei niitä aina voikaan ottaa täällä suoraan käyttöön.