Liisa Pesonen

Blogin kirjoittaja työskentelee Luonnonvarakeskuksessa (Luke) erikoistutkijana Automatisaatio ja digitaaliset ratkaisut -tiimissä, osaamisalueenaan maatilan tiedonhallinta ja täsmäviljely. Hän toimii tutkijana valtioneuvoston tutkimushankkeessa â€™Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä’ (DigiFood).

Mikäli halutaan rakentaa fiksuja digitaalisia ruokaketjuja, niin alkutuotannon digitalisointi Teollisen Internetin keinoin ja avoimien palveluverkostojen mahdollistamana on tärkeää, mutta myös mahdollista.