Sari Repka

 

Blogin kirjoittaja Sari Repka toimii Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa. Hän työskenteli Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella  (MERMAID) -hankkeessa, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sarin erikoisalaa ovat erityisesti merenkulun ympäristövaikutukset.

Suomella on monia vahvuuksia ja paljon tarjottavaa arktiseen liiketoimintaan, koska meillä on vahva meriklusteri, pitkäaikaista käytännön kokemusta ja osaamista kylmässä toimimisesta sekä kokemusta alaan liittyvän koulutuksen tarjoamisesta. Yleisesti ottaen kaikkeen arktiseen toimintaan liittyy merenkulku ja laivanrakennus sekä muu meriteollisuus.