Sarianne Tikkanen


Blogin kirjoittaja työskentelee tutkijana Kohti vesiviisasta kiertotaloutta -hankkeessa Suomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi Tikkanen vastaa VN TEAS -hankkeessa Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE) ohjauskeinojen kehittämisestä. Tikkanen on koulutukseltaan sosiologi ja tehnyt jatko-opintonsa ympäristöpolitiikassa erikoistuen ympäristöpolitiikan ohjauskeinoihin ja politiikkatoimiin.
 

Parhaimmillaan kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan samanaikaisesti useita moniulotteisia – ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia - yhteiskunnallisia ongelmia. Ratkaisujen löytäminen niin ympäristön kannalta kestävään kuin myös liiketaloudellisesti kannattavaan sekä kuluttajien kannalta mielekkääseen kiertotalouteen edellyttää siilot ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Yksikään toimija tai sektori ei voi yksinään ratkaista saati toteuttaa tätä muutosta.