Kutsu: Keitä sääntely kuormittaa, miten ja miksi?

2.3.2018 11.08
Kutsu: Keitä sääntely kuormittaa, miten ja miksi?

Tervetuloa seminaariin ”Keitä sääntely kuormittaa, miten ja miksi. Miten vähentää turhaa kuormitusta” Säätytalolle maanantaina 26.3. klo 13.00–16.30. Seminaari on suunnattu niin lainvalmistelijoille, muille virkamiehille, sääntelyä toimeenpaneville viranomaisille, tutkijoille, sääntelyn kohderyhmille ja niiden edustajille kuin päättäjillekin.

Olemme kaikki monenlaisen sääntelyn kohteita. Mikä sääntelyssä tai sen toimeenpanossa kiristää yrittäjän, kansalaistoimijan tai yksittäisen ihmisen hermoja? Millainen kuormitus on hyväksyttävää sääntelyn tavoitteiden näkökulmasta, mikä taas on turhaa? Miten sääntelyn aiheuttamaa turhaa kuormitusta voi vähentää? 

Seminaari pohjautuu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeeseen, jossa on luotu kokonaiskuva yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvasta sääntelytaakasta Suomessa. Hankkeessa on tarkasteltu myös taakan suhdetta sääntelyn myönteisiin vaikutuksiin. Tutkimushankkeen loppuraportti julkaistaan maaliskuun aikana. Seminaarissa esitellään sen keskeiset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/saantelytaakka/.

Seminaarissa esiintyvät hankkeen edustajien (mm. emeritusprofessori Jyrki Tala ja professori Pertti Ahonen) lisäksi professori Pertti Haaparanta ja professori Heikki Hiilamo. Aikaa on varattu myös yleiselle keskustelulle. Kahvitauon jälkeen siirrymme yleisistä teemoista sääntelyn aiheuttamien kustannusten laskemiseen ja sen haasteisiin. Tämän osion järjestämme yhdessä hankkeen kanssa, joka on tarkastellut ”Yksi yhdestä” -mallia osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia. Voit osallistua koko iltapäivään tai vain osaan siitä.

Ohjelma:  

Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11) 26.3. klo 13.00 – 16.30

klo 13.00– 

  • Sääntely hyvässä ja pahassa, emeritusprofessori Jyrki Tala
  • Laadukkaalla lainvalmistelulla kevyempi taakka, tutkimusjohtaja Kati Rantala, Helsingin yliopisto
  • Sääntely ja yritykset -kommenttipuheenvuoro, professori Pertti Haaparanta, Aalto-yliopisto
  • Kansalainen ja viranomaisasiointi -kommenttipuheenvuoro, professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

15.00 – KAHVITAUKO

15.20–

  • Sääntelystä aiheutuvien kustannusten laskeminen ja sen vaikeus, professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto
  • Esimerkki: Ympäristöllisiin lupamenettelyihin liittyvien kustannusten ja hyötyjen laskenta, FT Emmi Nieminen, Tampereen kaupunki (aiemmin SYKE)
  • Yksi yhdestä -malli: tarve ja vaihtoehdot, mahdollisuudet ja haasteet, MMT Riikka Sievänen, KPMG ja keskustelua

16.20–

  • Loppusanat, emeritusprofessori Jyrki Tala

Seminaariin ilmoittaudutaan seuraavan linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/87341/lomake.html. Osallistujat pääsevät mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hankkeen ”Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen” toteuttajat ja seminaarin järjestäjät:
HY: Kati Rantala, Jyrki Tala, Kanerva Kuokkanen, Noora Alasuutari
SYKE: Petrus Kautto, Jussi Kauppila, Essi Römpötti
Frisky & Anjoy: Petri Uusikylä, Pertti Ahonen