Tutkijat selvittivät kansainvälisten kilpailukykyraporttien toimivuutta politiikanteon tukena

15.5.2017 8.53
Uutinen
Tutkijat selvittivät kansainvälisten kilpailukykyraporttien toimivuutta politiikanteon tukena

Etlatieto Oy ja IdeaGroupAdvisers Ltd selvittivät, missä määrin eri maita vertailevia kilpailukykyindikaattoreita voidaan hyödyntää suomalaisen kasvupolitiikan tukena. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kasvupolitiikan ja kilpailukykymittausten taustalla ovat raportin mukaan yhtenevät tavoitteet. Molempien tavoitteena on talouskasvua tukevien politiikka-alueiden tunnistaminen ja myös politiikan suuntaaminen.

Selvityksessä tarkasteltiin IMD:n (International Institute for Management Development) ja WEF:n (World Economic Forum) raporttien soveltuvuutta talouskasvua tukevan yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon tueksi. Tutkijat arvioivat myös digitalouden yrittäjyysdynamiikkaa.

Raportin mukaan IMD:n ja WEF:n tuottamia kilpailukykyraportteja voi hyödyntää yhteiskuntapoliittisen työn tukena, sillä molemmat kokoavat vuosittain ainutlaatuista kansainvälistä vertailutietoa.

Mainittujen mittausten soveltaminen ei selvityksen mukaan ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. IMD ja WEF hyödyntävät mittauksessaan suomalaisesta julkisesta keskustelusta tutun kustannuskilpailukyvyn mittariston sijaan enemmän rakenteellisia kriteereitä, jotka eivät ole suoraan sellaisenaan sovellettavissa suomalaiseen yhteiskuntaan.

IMD:n ja WEF:n raportit tarjoavat kuitenkin hyvän mahdollisuuden maiden välisten perusrakenteiden numeeriseen vertailuun. Esimerkiksi WEF:n raporteista voi hahmottaa keskeiset politiikka-alueet, joihin Suomessa tulisi kiinnittää huomiota. IMD:n ja WEF:n raporttien lisäksi tarvitaan myös systemaattista kansallista kilpailukykyseurantaa.

Digitalisaatio muuttaa yrittäjyyden luonnetta

Hankkeessa tarkasteltiin myös talouden digitalisaatiokehitystä erityisesti digitalisaation arvonluonnin sekä yrittäjyyden näkökulmista. Lisäksi tutkijat arvioivat digitalisaation vaikutusta talouden yrittäjyysdynamiikkaan ja pohtivat myös keinoja digitalouden yrittäjyysdynamikan mittaamiseksi.  Raportissa verrataan Suomen digitalouden yrittäjyysdynamiikkaa verrokkimaihin (Saksa, Tanska, Hollanti, Ruotsi ja Iso-Britannia).  

Raportissaan tutkijat korostavat digitalisaation muuttavan yrittäjyyden luonnetta ja tuovan tehokkaita toimintatapoja uusien yritysten perustamiseen. Uudet yrittäjyysekosysteemit eroavat perinteisistä yrityshautomoista, teknologiakylistä ja muista yritysten perustamista edistävistä ratkaisuista, sillä ne luovat aivan uusia, globaalisti skaalautuvia, digitaalisia teknologioita hyödyntäviä liiketoimintamalleja. Yrittäjyysekosysteemipolitiikassa Suomen haaste on edistää uusien liiketoimintamallien keksimistä ja skaalaamista. 

Onko IMD:n ja WEF:n kilpailukykyraporteista politiikanteon tueksi? -raportti

Digitalouden yrittäjyysdynamiikka ja Suomen kansainvälinen kilpailukyky -raportti

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Rouvinen, Etlatieto, 050 367 3474, petri.rouvinen(at)etla.fi, professori Erkko Autio, IdeagroupAdvisers, p. +44 757 894144, erkko(at)ideapartnersadvisory.org


Kuvituskuva: Ken Teegardin, flickr.com (CC BY 2.0)