Selvitys: Asenteiden ja toimintatapojen muutos avain vahvempaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

10.3.2017 10.36
Uutinen
Selvitys: Asenteiden ja toimintatapojen muutos avain vahvempaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

Tuoreen selvityksen mukaan elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä voidaan edistää oikeilla kannusteilla ja tukemalla osaajien liikkuvuutta sektorien välillä.

Yhteistyöllä pyritään synnyttämään uutta kasvua ja työllisyyttä. Selvityksessä tarkasteltiin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten oikeusaseman vaikutuksia yhteistyöhön sekä etsittiin keinoja yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Raportti valaisee yhteistyön nykytilaa, kehittämispotentiaalia ja haasteita.

Viime vuosina korkeakouluista on tehty itsenäisiä oikeushenkilöitä. Suurin osa valtion tutkimuslaitoksista on kuitenkin edelleen ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvia tilivirastoja. Elinkeinoelämän yritykset ovat tyypillisesti osakeyhtiöitä.

Selvityksessä havaittiin, että erot toimijoiden oikeusasemissa eivät ole yhteistyön varsinainen este. Itsenäisestä oikeusasemasta nähdään myös mahdollisia hyötyjä. Tutkimuslaitosten toisistaan poikkeavista rooleista ja viranomaistehtävistä johtuen laitosten mahdollista oikeusaseman ja hallintomallin muuttamista tulisi harkita tapauskohtaisesti.

Työntekijöiden sektorien välinen liikkuvuus edistää yhteistyötä

Merkittävimmät sektorien välisen yhteistyön esteet tai hidasteet johtuvat selvityksen mukaan asenteista ja toimintatavoista, joihin voidaan vaikuttaa erilaisilla yhteistyötä edistävillä kannusteilla. Esimerkiksi tällä hetkellä yliopistojen rahoitusmalli ohjaa julkaisujen merkitystä korostavaa urasuunnittelua, mikä ei palkitse yhteistyöstä eikä tutkimustulosten kaupallistamisesta. Myös yritysyhteistyöllä tulisi olla merkitystä tutkijan meritoitumisessa. Sektorien välisen yhteistyön lisäämiseksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rahoitusmalleihin tulisi sisällyttää kannusteita ja mittareita yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle ja sen osana elinkeinoelämävaikutuksille.

Selvityksen toteuttivat Ella Mikkola ja Mikko Nurmisto (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy) ja Veli-Pekka Saarnivaara (VPSolutio). Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö – miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? -raportti

Lisätiedot: Asianajaja, osakas Ella Mikkola, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, p. 040 585 3566, etunimi.sukunimi(at)twobirds.com