Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet kuultavina eduskunnassa
Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

22.6.2017 9.50
Uutinen
Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan avoimessa kuulemistilaisuudessa 14.6. esiteltiin selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden lisäksi strategisen tutkimuksen hankkeita. Tilaisuudessa keskityttiin erityisesti työelämään, talouteen ja uusiin toimintatapoihin sekä ihmisen elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyviin teemoihin. Kuuleminen järjestettiin toista kertaa.

VTT:n tutkija Anu Seisto kertoi toimista, joita digitalisaation aiheuttama rakennemuutos edellyttää kilpailukyvyn, työllisyyden ja alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. 

Tuoreen selvityksen mukaan digitaalinen muutos nopeutuu ja laajenee yhä uusille alueille tulevina vuosina, jolloin muutokset vaikuttavat työn tekemisen muotoihin ja osaamistarpeisiin voimakkaasti. Oikeanlaisilla toimenpiteillä digitalisaatiosta voidaan hyötyä, ja siten nostaa Suomen kilpailukykyä: tehtäviä voidaan hoitaa nykyistä tehokkaammin ja paremmin yhdistämällä koneiden ja ihmisten vahvuuksia. Digitalisaation hyötyjen jakautumista tasaisesti yhteiskunnassa voidaan edistää esimerkiksi koulutukseen, työmarkkinoihin ja verotukseen kohdistuvien politiikkatoimien avulla.

Selvitys tukee yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamista

4FRONT Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Halme kertoi selvityshankkeesta, joka tuottaa tietoa hallituksen yrittäjyyttä ja työllisyyttä vahvistavien toimenpiteiden uudistamis- ja päivitystarpeisiin. Yrittäjyyspaketin vahvistamisessa painotetaan erityisesti mikro- ja pienyrittäjyyttä, uudenlaisia yrittäjyyden muotoja ja konsepteja sekä maahanmuuttajien yrittäjyyttä. Selvityshankkeessa pyritään tunnistamaan sekä nopeita toimenpiteitä että pidemmän aikavälin keinoja yrittäjyyden edistämiseksi.

Liikunta osaksi elämää

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja vahvistaa mielenterveyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin vetämässä tutkimushankkeessa selvitetään liikkumattomuuden ja huonon kunnon kustannuksia yhteiskunnalle ja luodaan malli, jolla kustannuksia voidaan arvioida mitatun tiedon pohjalta. Hankkeen tuloksia on luvassa vuoden 2017 lopussa.