Hyppää sisältöön
FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 3. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 2.2.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 550 000 euroa. 

Hakuaika päättyi 2.3.2017 klo 14.00.

Hakijamäärät

Käynnistettäviksi esitetyt hankkeet

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin. Haettavana olevat teemat ja määrärahat olivat:

  • 5.4 Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla (100 000 €)
  • 5.5 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (100 000 €)
  • 8.9 Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa? (200 000 €)
  • 8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot (150 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuasiakirjat:

Infotilaisuudet

Infotilaisuuden ”Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa?” aineistot:

Muistio tilaisuudesta
Esitys 1
Esitys 2
Esitys 3 

Vastauksia hakuteemoista esitettyihin kysymyksiin

8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot


Hakuinfotilaisuudet

Hakuteemasta "Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi" järjestettiin infotilaisuus keskiviikkona 9.5. klo 8.30–9.30 Tieteiden talon salissa 505

Tilaisuuden ohjelma:

klo 8.30 Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia 

klo 8.45 Hakuteeman esittely, erityisasiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia

klo 9.00 Vastauksia kysymyksiin

klo 9.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuudessa pidetty esitys

Tilaisuudessa esitettiin verkon kautta seuraava kysymys, johon ei ehditty verkkolähetyksen aikana vastata:
Ovatko kansainvälisen kumppanin sopimuskäytännöt samat kuin kotimaisen? Eli voiko olla konsortion jäsen tai alihankkija? Onko väliä onko EUsta vai ulkopuolelta?
Vastaus: VN TEAS -hankkeissa konsortion jäsenenä tai alihankkijana voi olla kansainvälinen taho myös EU:n ulkopuolelta. Sopimuskäytännöt ovat samat kuin kotimaisten toimijoiden kesken. Sopimuskumppanina valtioneuvoston kanslian kanssa on aina hankkeen päätoteuttaja. 

Tilaisuuden videotallenne: