Hyppää sisältöön
FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 3. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avaa haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 550 000 euroa. 

Hakuaika on 2.2.2017–2.3.2017 klo 14.00.

Haku perustuu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin. Haettavana olevat teemat ja määrärahat ovat:

  • 5.4 Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla (100 000 €)
  • 5.5 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (100 000 €)
  • 8.9 Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa? (200 000 €)
  • 8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot (150 000 €)

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille. 

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Infotilaisuudet

Infotilaisuuden ”Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa?” aineistot:

Muistio tilaisuudesta
Esitys 1
Esitys 2
Esitys 3 

Vastauksia hakuteemoista esitettyihin kysymyksiin

8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot


Valikko