Hyppää sisältöön
FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 4. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 18.5.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 1 870 000 euroa. Hakuaika päättyi 8.6.2017 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Hakijamäärät
Käynnistettäviksi esitetyt VN TEAS -hankkeet 4. täydentävästä hausta

Haettavana olleet teemat ja määrärahat:

 • 1.5 Kansainvälinen vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkojen muuntamisesta osakkeiksi ja osakepääomaksi (120 000 €)
 • 1.6 Suurten vientirahoitushankkeiden taloudellisten vaikutusten selvittäminen ja riskien arviointi (100 000 €)
 • 2.3 Poikien koulumenestyksen ja osaamisen parantaminen (150 000 €)
 • 2.4 SOTE-uudistuksen vaikutukset osaamisen uudistamiseen (200 000 €)
 • 4.6 Selvitys metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa (50 000 €)
 • 4.7 Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet (180 000 €)
 • 6.7 Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä (150 000 €)
 • 6.8 Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali (120 000 €)
 • 7.9 Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa (130 000 €)
 • 8.6 Suomalainen työ murroksen jälkeen – päätöksentekotarpeiden ennakointi (150 000 €)
 • 8.7.1 Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän (omien varojen järjestelmän) uudistaminen: nykyisten rahoitusmuotojen ja mahdollisten uusien EU-tulojen soveltuvuuden arviointi (100 000 €)
 • 8.9 Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sen kehittäminen (150 000 €)
 • 8.10 Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi (150 000 €)
 • 8.11 Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset (120 000 €)

Hakuasiakirjat:

Hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset:

Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin


Hakuinfotilaisuudet

Hakuteemasta "Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi" järjestettiin infotilaisuus keskiviikkona 9.5. klo 8.30–9.30 Tieteiden talon salissa 505

Tilaisuuden ohjelma:

klo 8.30 Yleistä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia 

klo 8.45 Hakuteeman esittely, erityisasiantuntija Sami Pirkkala, valtioneuvoston kanslia

klo 9.00 Vastauksia kysymyksiin

klo 9.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuudessa pidetty esitys

Tilaisuudessa esitettiin verkon kautta seuraava kysymys, johon ei ehditty verkkolähetyksen aikana vastata:
Ovatko kansainvälisen kumppanin sopimuskäytännöt samat kuin kotimaisen? Eli voiko olla konsortion jäsen tai alihankkija? Onko väliä onko EUsta vai ulkopuolelta?
Vastaus: VN TEAS -hankkeissa konsortion jäsenenä tai alihankkijana voi olla kansainvälinen taho myös EU:n ulkopuolelta. Sopimuskäytännöt ovat samat kuin kotimaisten toimijoiden kesken. Sopimuskumppanina valtioneuvoston kanslian kanssa on aina hankkeen päätoteuttaja. 

Tilaisuuden videotallenne: