Vuonna 2018 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Työllisyys ja kilpailukyky

Alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
Käynnissä
Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy

Joustavan hoitorahan vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi
Käynnissä
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Kuntien asuntopolitiikka ja kaavoitus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Käynnissä
MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA

Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
TyöMäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi
Käynnissä
MDI Public Oy, TK Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Mikko Kesä Oy

2 Osaaminen ja koulutus

Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Creative economy ecosystems – CreaEco
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Federatie Dutch Creative Industries, Creative England

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Haitalliset vieraslajit: leviäminen, riskit ja torjuntatoimien priorisointi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kestävä ja turvallinen kiertotalous (SIRKKU)
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus SYKE

Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Käynnissä
Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen
Käynnissä
Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy

Maankäyttösektorin toimet ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Ruokahävikki ja ravitsemussuositukset: ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Vesihuollon tila ja rakennemuutos

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Vesihuollon tila ja rakennemuutos
Käynnissä
Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ramboll Oy, Keypro Oy

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kansainvälinen vertailu lobbausrekistereistä ja niiden toteuttamistavoista

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lobbarirekisterin kansainväliset mallit
Käynnissä
Itä-Suomen yliopisto

Sähkön jakeluverkon luvitus, toimitusvarmuus ja jakelun kustannustehokkuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

6 Reformit

Kuntien digitalisaatiota koskeva selvitys

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Maakuntien järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan näkökulmasta
Käynnissä
Forefront Oy, MDI Public Oy, NHG Consulting Oy
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Käynnissä
Pellervon taloustutkimus PTT ry, NHG Consulting Oy, Idekoop osuuskunta

Uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja sivistyksessä
Käynnissä
MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

EU turvallisuusyhteisönä: arvo- ja asenneperusta

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Kestävän kehityksen innovaatiot Agenda 2030 -toimeenpanon tukemiseksi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)
Käynnissä
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy

Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Strateginen pelotevaikutus, ydinaseet ja Eurooppa

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Yhdysvallat – Kiina – Venäjä ja muuttuva maailmanjärjestys

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Käynnissä
Ulkopoliittinen instituutti

Yksilön toimintakyky, resilienssi ja kokonaisturvallisuus

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Käynnissä
Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy

8 Muut tietotarpeet

Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Käynnissä
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos

Lainsäädännön arviointineuvoston työn liikkeellelähdön arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Selvitys vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin muutoksesta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö