Vastuuministeriö VM & vastuuvirkamies Elina Pylkkänen

Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Käynnissä VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Käynnissä Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Päättynyt Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP
Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä - uudet ratkaisut ja toimintatavat
Päättynyt Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto
Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos ja Enlawin Consulting Oy
Ylivelkaantumisen ehkäisy- ja hoitomallien kehittäminen
Päättynyt Kuluttajatutkimuskeskus
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto
Yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuus – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Competence Capital Oy, Frisky & Anjoy Oy
Yhteiset tietokäytännöt tutkimuksessa ja päätöksenteossa (YHTÄKÖYTTÄ)
Päättynyt THL, Oxford Research Oy ja Open Knowledge Finland ry
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
YhdessäMielin
Käynnissä Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy
Vihreän kasvun ja resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit (VireAvain)
Päättynyt SYKE, LUKE, Ramboll Finland Oy, Oulun yliopisto, Motiva, Tilastokeskus
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto
Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat
Päättynyt Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti