Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden loppuraportit julkaistaan sähköisessä verkkojulkaisusarjassa.

Policy Brief on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja, joka esittelee näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja poliittisen päätöksenteon tueksi.