Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Käynnissä Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy
Lohkoketjuteknologian ja ohjelmoitavan rahan hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto
Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030
Käynnissä Pöyry Management Consulting Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, TransEnergy Consulting Oy TEC
Vaikuttavia ja tehokkaita luontopohjaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin (VOITTO)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Viherympäristöliitto
Toimeentulotuki ja asumiskustannukset
Käynnissä Kansaneläkelaitos KELA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin yliopisto

Päättyneet hankkeet

Digiwars - keeping the Force
Päättynyt Turun yliopisto, KPMG Finland Oy
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Päättynyt Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy
Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla
Päättynyt KPMG Oy, Vantage Consulting Oy, Frisky & Anjoy Oy
Eroon turhasta sääntelystä – sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen
Päättynyt Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus SYKE, Frisky & Anjoy Oy
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Päättynyt Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi
Päättynyt Deloitte & Touche Oy