FI SV EN

Forskning ger möjligheter till alternativ i beslutsfattandet

1.2.2016 14.28
Nyhet
Forskning ger möjligheter till alternativ i beslutsfattandet

Vi lever i en värld av många svåra utmaningar som har samband med varandra. Samhälleliga beslut anknyter till allt större helheter och fenomen. Därför behöver vi tillförlitlig, mångsidig och lättillgänglig information som stöder beslutsfattandet.

Framtidens Finland ser mycket annorlunda ut. De val vi gör i dag avgör hur det ser ut i det Finland vi tillbringar våra pensionsdagar i. Vi bygger Finland tillsammans, och i den nya strukturen som håller på att utformas vill individer och grupper på olika håll i Finland i egenskap av användare av tjänsterna i allt högre grad delta också i planeringen av tjänsterna.

Medborgarna utmanar oss att söka nya lösningar och göra rätta val. Forskningen kan bidra att ge oss nya infallsvinklar. I egenskap av beslutsfattare tjänar vi medborgarna genom att grunda besluten på bästa tillgängliga kunskap och genom att ta in forskningen som en del av vårt dagliga arbete. De första stegen mot någonting nytt handlar om att vara modig och nyfiken och ha förmåga och vilja att göra saker på ett nytt sätt. Forskningen är en skiftande horisont som ger oss möjlighet att hitta nya och banbrytande lösningar.

Mångsidig kunskap som erbjuder bakgrundsinformation och alternativa verksamhetsmodeller är i nyckelställning, oavsett om det är fråga om immigration, utveckling av de offentliga tjänsterna eller främjande av finländarnas hälsa och välfärd. Evidensbaserad kunskap ger oss alternativa framtider att välja mellan när vi gör våra värdeval.

För att kunna påverka morgondagen behöver beslutsfattaren en klarare bild och skarpare kunskap om gårdagen och idag: vad har hänt, varför och vad kan det som skett leda till? Forskarna har bra svar på dessa frågor och genom en öppen kommunikation, noggrant lyssnande och en öppen dialog blir svaren tillgängliga för beslutsfattarna.

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, produceras kunskap till stöd för det politiska beslutsfattandet och ledningen. Målet är att de utredningar man väljer att inleda och forskningen ska ge nya och modiga idéer för verksamheten och modeller för lösningar till stöd för genomförandet av regeringens viktigaste mål och reformer.

Webbplatsen tietokayttoon.fi är ett viktigt steg för att öka utrednings- och forskningsverksamhetens synlighet. Den nya webbplatsen erbjuder information och nyheter till dem som är intresserade av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och visar hurdana lösningar som utreds och var man kan hitta mer information om projekten och deras innehåll och dem som genomför projekten.

Välkommen att bekanta dig med den nya webbplatsen som bygger en bro mellan dem som producerar och dem utnyttjar kunskapen!

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen