EU-ministerivaliokunnassa EU:n ilmastopakettia

Valtioneuvoston viestintäosasto
24.9.2021 11.07
Tiedote 543/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 24. syyskuuta oli esillä EU:n ilmastopakettia toimeen panevia, niin kutsuttuun 55-valmiuspakettiin sisältyviä lainsäädäntöehdotuksia, sekä seuraavan kilpailukykyneuvoston asiat.

EU-ministerivaliokunta jatkoi 55-valmuspaketin käsittelyä linjaamalla Suomen kannan kuuteen Euroopan komission antamaan lainsäädäntöehdotukseen, jotka koskevat seuraavia: 

  • Taakanjakoasetus
  • Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskeva asetus (LULUCF)
  • Henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvot
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (AFIR)
  • Lentoliikenteen kestävät polttoaineet (Refuel Aviation)
  • Meriliikenteen kestävät polttoaineet (FuelEU Maritime)

Suomen kannat tulevat julkisiksi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

55-valmiuspaketti sisältää yhteensä 12 lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 verrattuna, ja saavutetaan vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalisuus EU-tasolla.

EU-ministerivaliokunta aloitti 55-valmiuspaketin yksittäisten lainsäädäntöehdotusten käsittelyn edellisessä kokouksessaan 17. syyskuuta linjaamalla Suomen kannasta komission ehdotukseen uusiutuvan energian direktiiviksi (RED III) sekä energiatehokkuusdirektiiviksi.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:

 • kilpailukykyneuvosto 28.-29.9. (tutkimus, sisämarkkinat, teollisuus)

Kilpailukykyneuvoston kokouksessa hyväksytään neuvoston päätelmät kansainvälisestä tutkimus- ja innovaatioyhteistyöstä ja keskustellaan eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnoinnin kehittämisestä ja toimeenpanosta. Lisäksi sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavat ministerit keskustelevat EU:n päivitetyn teollisuusstrategian käyttöönotosta sekä sisämarkkinoiden ja EU:n kilpailukyvyn edistämisestä.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia