Hyppää sisältöön

FinnSight 2020-ennakointifoorumin teemana seuraavien sukupolvien Suomi

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.12.2020 14.19
Tiedote 785
Tulevaisuusselonteko-logo

Tämän vuoden FinnSight-päivä omistettiin tulevaisuusselontekotyölle, jonka kautta hallitus ja eduskunta käy tulevaisuuskeskustelua. Joulukuun 10. päivä järjestetyn FinnSight 2020 -ennakointifoorumin teemana oli hallituksen tulevaisuusselonteon mukaisesti Seuraavien sukupolvien Suomi. FinnSight 2020 on osa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon valmistelua ja kansallista ennakoinnin toimintatapaa.

FinnSight 2020-ennakointifoorumin avasi valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.

”Lähitulevaisuuteemme on tullut epävarmuutta ja tilannekuva muuttuu nopeasti. Koronapandemia on johtanut nopeaan ja syvään kansainvälisen toimintaympäristön muutokseen, mutta kaikesta huolimatta myös yhteiset, tulevaisuuteen painottuvat asiakokonaisuudet ovat edenneet. Työn alla olevan tulevaisuusselonteon kautta hallitus lunastaa lupauksia politiikan uudistamisesta, erityisesti lupauksia uudenlaisesta vuorovaikutuksesta ja sitoutumisesta pitkän aikavälin tavoitteiden huomioon ottamiseen.”, Haapajärvi sanoi. Valtiosihteeri Haapajärvi myös lanseerasi ennakointiluotsin blogisarjan, jota julkaistaan valtioneuvoston kanslian nettisivuilla ennakointi- ja tulevaisuustyön sivuilla.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič lähetti tervehdyksen päivän avaukseen ja kiitteli Suomen ennakointityötä ja toivoi tiivistä yhteistyötä tulevaisuudessa. Komissio julkaisi aiemmin syksyllä strategisen ennakointiraportin. Suomi jakaa Euroopan komission pyrkimyksen varmistaa, että lyhyen aikavälin aloitteet perustuvat pidemmän aikavälin näkymiin. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen strategista päätöksentekoa tuetaan entistä vahvemmin ennakointi- ja tutkimustiedolla.

Tapahtumassa puhunut tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand painotti tulevaisuusvaliokunnan roolia kansallisessa ennakointiverkostossa niin tulevaisuustiedon tuottajana kuin käyttäjänä., varmistaen että osaamista ja tulevaisuustietoa hyödynnetään myös eduskunnassa. Tulevaisuusselonteon pääsihteeri Jaana Tapanainen-Thiess puolestaan korosti muun muassa sitä, miten tärkeää on resilienssin kannalta tunnistaa vaihtoehtoisia kehityskulkuja tulevaisuuteen koska niissä uhat ja mahdollisuudet edellyttävät erilaisia toimenpiteitä varautumisen tueksi. Ennakointifoorumissa kuultiin myös Nuorten Agenda2030 tulevaisuusvisioista, sekä keskusteltiin paneelissa, miten nuorten osallistumista ja osallistamista päätöksenteossa voidaan edistää.

FinnSight 2020 pääpuhujina olivat kaikki osallistujat osana tulevaisuusdialogisarjaa. Järjestämme yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa 50 tulevaisuusdialogia suomalaisten ja Suomessa asuvien kanssa Suomen tulevaisuudesta osana tulevaisuusselontekotyötä. Niillä pyritään syventämään ymmärrystä Suomen tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä ja lisätä ymmärrystä myös muiden, eri taustoista tulevien ihmisten kokemuksista ja ajatusmaailmasta 

Tulevaisuusselonteon ensimmäisessä osassa luodaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden toimintaympäristöstä Seuraavien sukupolvien Suomi-skenaariotyön kautta, yhteistyössä kaikkien ministeriöiden kanssa. Keskeistä tulevaisuusselontekotyölle on laaja osallistavuus, yhteiskehittäminen ja yhteistyö. Se annetaan eduskunnalle syksyllä 2021.

FinnSight 2020-ennakointifoorumin järjestivät valtioneuvoston kanslia, Suomen Akatemia, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Business Finland, sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Keskustelua käytiin Twitterissä tunnisteella #Finnsight ja #tulevaisuusselonteko.

Lisätietoja: tulevaisuusselonteon pääsihteeri, Jaana Tapanainen-Thiess, VNK, p. 0295 160 593 ja projektisuunnittelija Jenni Lahtinen, VNK, p. 0295 160 470, valtioneuvoston kanslia