Kokeiluetiikan tueksi ehdotetaan puitelakia ja asiantuntijaelintä

Valtioneuvoston viestintäosasto
21.9.2016 13.59
Tiedote 390/2016

Tutkimuksellisten kokeilujen osaamista on ylläpidettävä ja vahvistettava Suomessa. Yhteiskunnallisissa kokeiluissa on huomioitava tutkimusetiikka sekä varmistettava laatu ja oikeudelliset reunaehdot. Havainnot kiteyttävät valtioneuvoston kanslian 21.9. julkistaman selvityksen keskeisen sisällön. Laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä tehty linjaus keskittyy erityisesti perustulokokeilun kaltaisiin kokeiluihin.

Selvityksen tarkoitus on herättää keskustelua ja edistää kokeilukulttuuria.

- Linjauspaperi palauttaa kysymyksen kokeilujen puitelain tarpeesta takaisin pohdittavaksi, kommentoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sisältöä. Vehviläinen vastaa hallituksessa kokeilukulttuurin edistämisestä. Idea puitelaista liittyy keskusteluun siitä, pitäisikö merkittävämpien kokeilujen periaatteista säätää lailla.

Tutkimuksellisella kokeilulla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on selvittää jonkin politiikan tai toimenpiteen vaikuttavuus verrattuna niin sanottuun normaalitoimintaan. Linjaus antaa tukea myös suunnitteluun: milloin tutkimuksellinen ote ylipäänsä on hyödyllinen, mitä siltä edellytetään ja mitkä ovat kokeilun mahdolliset riskit?

Keskeiset periaatteet tutkimuksellisissa kokeiluissa ovat samat kuin yhteiskunnallisessa tutkimuksessa yleensäkin: korkea laatu, vahingon välttäminen kohderyhmälle, riskien ja hyötyjen arviointi, kohderyhmän jäsenten oikeudenmukainen valinta, suostumus ja riittävä informointi sekä yksityisyyden suoja.

- Perustuslaillisesti kokeilut ovat herättäneet paljon keskustelua. Niiden on nähty asettavan kohderyhmät epäoikeudenmukaiseen asemaan. Kuten linjauspaperi osoittaa, kysymys ei ole yksiselitteinen. Yhdenvertaisuudesta poikkeaminen voi olla hyväksyttävää koko yhteiskuntaa hyödyttävän tiedon saamisen nimissä. Pelisääntöjen on kuitenkin oltava selkeät, summaa tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith valtioneuvoston kansliasta.

Selvityksessä ehdotetaan uudenlaista kokeilukulttuurin käyttöönottoa tukevaa asiantuntijaelintä. Elimen tuella perustuslailliset ja eettiset haasteet ja riskit voitaisiin ratkaista jo kokeilutoimintaa suunniteltaessa sen sijaan, että kysymys nousee esille esimerkiksi vasta hallituksen esitysten yhteydessä perustuslakivaliokunnassa. Käytännön toteutusta selvitetään tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Neuvottelukunta on ilmaissut olevansa valmis vastaamaan uuden elimen koordinaatiosta. 

- Lähtökohta kokeilukulttuurin vahvistamisessa on ollut, että kokeiluissa pitää olla sallittua epäonnistua, mutta niistä on aina velvollisuus oppia, ministeri Vehviläinen toteaa.

Linjauspaperi Yhteiskunnalliset kokeilut Suomessa - Tutkimuksen, etiikan ja juridiikan näkökulmasta

Lisätietoja: Tuomas Vanhanen, ministeri Vehviläisen erityisavustaja, p. 0295 530 216, Kaisa Lähteenmäki-Smith, tiedeasiantuntija, p. 0295 160 166.

Anu Vehviläinen kärkihankkeet