Hyppää sisältöön

Parlamentaarisen TKI-työryhmän työ käynnistynyt yhteisen tilannekuvan luomisella

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.9.2021 13.40
Tiedote 517/2021

Valtioneuvoston kanslian kesäkuussa asettaman parlamentaarisen TKI-työryhmän työ on käynnistynyt. Työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen.

Työryhmä on aloittanut työnsä yhteisen tilannekuvan luomisella Suomen tutkimus- ja kehittämisjärjestelmästä. Työryhmä on myös saanut katsauksen kehys- ja talousarviojärjestelmiin ja niiden reunaehtoihin pitkäjänteisen t&k-rahoituksen näkökulmasta. Jatkossa työryhmä syventää tutkimus- ja kehittämisjärjestelmän tilannekuvaa tarkastelemalla yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan määrään vaikuttavia toimintaympäristön tekijöitä. Työryhmä tulee myös käsittelemään t&k-järjestelmän kehittämisen periaatteita.

”On välttämätöntä, että julkisen TKI-rahoituksen kasvuun sitoudutaan pitkäjänteisesti. Siksi parlamentaarinen yhteistyö ja sitoutuminen ylivaalikautisesti on tärkeää. Tämä luo ennakoitavuutta, jonka pohjalle niin yritykset kuin julkiset TKI-toimijat voivat toimintaansa suunnitella. Kyse on Suomen kestävän kasvun ja tuottavuuden kivijalasta, joka rakennetaan yhteistyössä koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä”, työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen sanoo. 

Osana tilannekuvatyötä työryhmä järjestää 29. syyskuuta avoimen kansainvälisen seminaarin. Seminaarin tarkoituksena on tuottaa näkymää viimeisimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja kokemuksiin julkisen t&k-rahoituksen perusteista ja vaikuttavuudesta sekä parhaista käytännöistä, joilla t&k-toimintaa on pystytty lisäämään. Yhteinen tilannekuva pohjustaa työryhmän työn seuraavaa vaihetta, jossa kartoitetaan ja arvioidaan vaihtoehtoja julkisen t&k-rahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen. 

Työryhmä toimii avoimesti ja toivoo aktiivista julkista keskustelua Suomen TKI-järjestelmän ja rahoituksen tulevaisuudesta. Sidosryhmiä kuullaan eri tavoin, kuten järjestämällä avoin lausuntomahdollisuus. Keskustelua vauhditetaan myös tuottamalla asiantuntijakirjoituksia eri maiden t&k-rahoituksen kehityksestä ja sen pitkäjänteisyyttä tukevista menettelyistä.  

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman sekä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (TKI-tiekartta) mukaisesti. Pääministeri Marinin hallitus päätti puoliväli- ja kehysriihessä huhtikuussa 2021 perustaa parlamentaarisen TKI-työryhmän. Valtioneuvoston kanslia asetti 18. kesäkuuta työryhmän, jossa kullakin eduskuntapuolueella on yksi jäsen ja varajäsen. Työryhmän työn määräaika on 31.12.2021.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen, p. 09 432 3059 ja työryhmän pääsihteeri, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533