Hyppää sisältöön

Kohti innovaatiomyönteistä sääntelyä – uusi viitekehys auttaa jäsentämään näkökulmia ja käytäntöjä

27.11.2019 13.29
Uutinen

Uudet innovaatiot ja teknologiat voivat synnyttää talouskasvua, tuoda ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä nostaa esiin uudenlaisia riskejä ja eettisiä kysymyksiä. 27. marraskuuta julkaistu Policy Brief jäsentää innovaatiomyönteisen sääntelyn eri näkökulmia.

Viranomaisten tehtävänä on rakentaa sääntely-ympäristöä, joka varmistaa kansalaisten turvallisuuden ja hyötyjen jakautumisen mahdollisimman tasaisesti sekä samalla mahdollistaa uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisen.

Viime vuosina onkin kiinnitetty enenevässä määrin huomiota innovaatiomyönteisen sääntelyn (innovation-friendly regulation) kehittämiseen. Komission lanseeraama innovaatioperiaate (Innovation Principle) sekä useat kansalliset toimenpiteet eri maissa ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole ollut olemassa selkeää määritelmää tai tarkastelun viitekehystä, joka auttaisi jäsentämään innovaatiomyönteisen sääntelyn eri näkökulmia. Tällaisen viitekehyksen kehittäminen on yksi keskeinen tavoite “Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen” -selvityshankkeessa.

Englanninkielisessä Policy Briefissä esitelty viitekehys jäsentää ja kokoaa yhteen innovaatiomyönteisen sääntelyn eri näkökulmia, käytännön toimintatapoja ja edellytyksiä.  

Selvityksen loppuraportti valmistuu maaliskuussa 2020.

Policy Brief: Framework for innovation-friendly regulation

Lisätiedot: Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 1252 370, [email protected]