Selvitys: Arktisen toiminnan rahoitus on hyvin sirpaleista

19.12.2019 14.19

Arktisen toiminnan julkinen rahoitus on Suomessa hyvin sirpaleista, eivätkä useimmat arktiset toimijat ole koskaan arvioineet oman arktisen toimintansa rahoituksen koostumusta. Arktista toimintaa määritellään hyvin erilaisilla tavoilla eikä sitä juurikaan tilastoida. Arktisen projekti- ja hanketoiminnan suuri määrä on myös omiaan lisäämään kokonaiskuvan hajanaisuutta. Tiedot käyvät ilmi Lapin yliopiston Arktisen keskuksen valtioneuvostolle laatimasta selvityksestä. Selvitys tukee Suomen uuden arktisen strategian laatimista.

Selvitys Suomen arktisen rahoituksen kokonaiskuvasta