Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 4. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 18.5.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 1 870 000 euroa. Hakuaika päättyi 8.6.2017 klo 14.00. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Hakijamäärät
Käynnistettäviksi esitetyt VN TEAS -hankkeet 4. täydentävästä hausta

Haettavana olleet teemat ja määrärahat:

 • 1.5 Kansainvälinen vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkojen muuntamisesta osakkeiksi ja osakepääomaksi (120 000 €)
 • 1.6 Suurten vientirahoitushankkeiden taloudellisten vaikutusten selvittäminen ja riskien arviointi (100 000 €)
 • 2.3 Poikien koulumenestyksen ja osaamisen parantaminen (150 000 €)
 • 2.4 SOTE-uudistuksen vaikutukset osaamisen uudistamiseen (200 000 €)
 • 4.6 Selvitys metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa (50 000 €)
 • 4.7 Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet (180 000 €)
 • 6.7 Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä (150 000 €)
 • 6.8 Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali (120 000 €)
 • 7.9 Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa (130 000 €)
 • 8.6 Suomalainen työ murroksen jälkeen – päätöksentekotarpeiden ennakointi (150 000 €)
 • 8.7.1 Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän (omien varojen järjestelmän) uudistaminen: nykyisten rahoitusmuotojen ja mahdollisten uusien EU-tulojen soveltuvuuden arviointi (100 000 €)
 • 8.9 Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sen kehittäminen (150 000 €)
 • 8.10 Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi (150 000 €)
 • 8.11 Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset (120 000 €)

Hakuasiakirjat:

Hakuun liittyvät kysymykset ja vastaukset:

Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin