Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 5. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 13.9.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 500 000 euroa.  Hakuaika päättyi 4.10.2017 klo 14.00. 

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana olleet teemat ja määrärahat:

  • 1.6 Suurten vientirahoitushankkeiden taloudellisten vaikutusten selvittäminen (100 000 €)
  • 6.9 Julkisuuslain soveltamisalan laajentamistarpeet (100 000 €)
  • 8.5 Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille (300 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakijamäärät

Hakuasiakirjat:

Hakuinfotilaisuus:

"Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille" -hakuteemasta kiinnostuneille tahoille järjestettiin avoin infotilaisuus torstaina 21.9.2017 klo 10.00–11.00 Tieteiden talossa.

Katso tilaisuuden videotallenne