Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 6. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 26.10.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 100 000 euroa.  Hakuaika päättyi 16.11.2017 klo 14.00. 

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana ollut teema ja määräraha:

  • 8.7.2 Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset (100 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat:

Kysymykset ja vastaukset:

Vastaukset 2.11.2017 mennessä esitettyihin hakua ja sen teemaa koskeviin kysymyksiin