Palaa sivulle
Takaisin

Kestävä ja turvallinen kiertotalous (SIRKKU)

Kestävä ja turvallinen kiertotalous (SIRKKU)

Käynnissä

Toteuttajat

SYKE, VTT, TTL, THL, Tukes

Rahoitussumma

300 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–10/2019

Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden, erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) ja erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit on huomioitava. Tämä hanke auttaa tunnistamaan merkittävimpiä haitallisiin/vaarallisiin aineisiin liittyviä ympäristö- ja terveysriskejä ja kartoittamaan toimia, joilla näitä riskejä voidaan kestävällä ja turvallisella tavalla hallita. Hankkeen aikana kootun ja analysoidun tiedon avulla tuotetaan eri toimijoiden päätöksenteon tueksi nykyistä kattavampaa ja luotettavampaa tietoa.

Tutkimuksen tavoitteena on löytää haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa. Tavoitteena on tunnistaa erityisesti toimialat ja kierrätysprosessit, joissa POP- ja SVHC-aineet saattaisivat aiheuttaa ympäristö- ja terveysuhkaa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävimmiksi tunnistetuille toimialoille ratkaisuja ja suosituksia ja viestiä niistä toimialakohtaisesti. Lisäksi tuotetaan yhteenveto haitallisten ja vaarallisten aineiden tunnistusmenetelmistä sekä materiaalien ja jätteiden käsittely- ja erotusmenetelmistä ja tämän avulla on tavoitteena tuottaa arvio erotusmenetelmien hyödyistä ja haitoista, sekä niihin liittyvistä työturvallisuusnäkökohdista. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen asiantuntija-arvio vaarallisten aineiden hallinnan tarpeista kiertotaloudessa.

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija, FT, Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 268, etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Yhteyshenkilö ministeriössä