Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi tiedollinen luonti .

Ilmansaasteet käyvät yhteiskunnan kukkarolle – Päästöjen vähentämisen hyödyt päätöksentekijöiden tietoon

Ympäristön saastuminen on maailmanlaajuisesti suurin sairauksien ja elinajan lyhenemisen aiheuttaja. Vuosittain 9 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti...

Kyberturvallisuus tarvitsee johtajuutta

Kyberturvallisuus on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Teknologisen kehityksen ja digitalisoitumisen syvenemisen myötä...

Tulevaisuuden kasvuekosysteemit muodostuvat monialaisesta osaamisesta

Arvonluonti, liiketoiminta ja yksilöiden toimeentulo pohjautuvat yhä enemmän ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Siksi aineeton osaaminen,...

Sähköisten järjestelmien hallintamallit avuksi maakuntauudistuksessa

Maakuntauudistukseen liittyvässä muutoksessa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu jakaantuu nykyistä useammalle...

Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan

Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen...

Kokeilukulttuurin opit arviointiin

Mitä kokeilukulttuurilla on saavutettu ja mitä siitä on opittu? Entä mitä kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi kannattaisi jatkossa tehdä?...

Säädös sisään – säädös ulos!

Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen on muuttunut pienen juristipiirin harrastuksesta koko kansan ”urheilujuhlaksi”. Ei liene sattumaa, että...

Eurooppalaisia ratkaisuja yksinasumisen haasteisiin

Yksinasuminen on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä. Samoin on tapahtunut myös muissa Pohjois- ja Länsi-Euroopan maissa (Ruotsi, Norja, Tanska,...

Kaasuautot pysäköintiluolassa – ok vai ei?

"Kaasuajoneuvoille ei näyttäisi sattuvan enempää onnettomuuksia kuin muille ajoneuvoille, eikä onnettomuuden kulkukaan näyttäisi poikkeavan...

Sääntelyvaikutusten yksi yhdestä -arviointimetodien tarkastelua

Hallituksen yksi kärkihankkeista koostuu säädösten sujuvoittamisesta. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa sääntelyn vähentäminen, turhan sääntelyn purkaminen...