Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Att även icke-klimatrelaterade faktorer beaktas främjar anpassningen till förändringarna i arktiska regionen

Statsrådets kommunikationsavdelning 28.2.2017 14.22
Pressmeddelande 88/2017

Inom det arktiska området förs livliga diskussioner om de möjligheter, utmaningar och problem som klimatförändringen medför, men de icke-klimatrelaterade faktorernas konsekvenser för utvecklingen förbises ofta. Klimatförändringens konsekvenser är starkt kopplade till den övriga samhälleliga och ekonomiska utvecklingen, och när det gäller utvecklingen i Barentsregionen är klimatförändringen inte alltid den viktigaste faktorn.

För att kunna utveckla Finlands anpassningsförmåga borde man fästa större uppmärksamhet vid samverkan mellan miljö, klimat och samhälleliga förändringar, betonar de forskare som har bedömt konsekvenserna av förändringarna i regionen i rapporten Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?.

Forskarna har bedömt de förändringar som kan väntas inom olika sektorer såsom renhushållning, skogsbruk, jordbruk, turism och gruvindustri samt sektorernas anpassningsmöjligheter. Rapporten behandlar dessutom vilken betydelse ändringarna av lagstiftningen och de ekonomiska, kulturella och politiska förändringarna har för samerna och för hälsan, livsmiljön och välfärden för regionens invånare. 

Forskarna betonar att anpassningen förutsätter ett intensivare lokalt samarbete så att man kan främja utbytet av kunskap mellan aktörerna i regionen, utbyta erfarenheter och öka förståelsen om förändringarnas samverkan. Det krävs också ett mångsidigare och bredare perspektiv som sträcker sig över sektorgränserna. 

Hur kan näringarna överleva och till och med dra nytta av förändringarna tillsammans? Detta är möjligt om t.ex. det affärsmässiga samarbetet, näringarna och arbetskraftssynergierna över närings- och sektorgränserna ökar och om de centraliserade systemen ersätts av decentraliserade system. 

Utöver det ökade samarbetet kräver anpassningen även att utvecklandet av anpassningsmetoderna blir effektivare och proaktivare och att metoderna tas i bruk på både lokal och regional nivå. I stället för enhetliga masslösningar som styrs av en centralförvaltning behövs det kulturellt anpassade och flexibla lösningar. 

Rapporten ”Barentsin alue muuttuu – miten Suomi sopeutuu?” publicerades den 28 februari 2017. Rapporten har utarbetats som en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2014 i samarbete mellan forskare vid Lapplands universitet, Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet och Uleåborgs universitet.

Rapporten har beretts inom Arktiska rådets projekt om arktiska regionens anpassning (Adaptation actions for a changing Arctic, AACA) som gäller programmet som utvärderar och granskar läget i arktiska regionen (Arctic monitoring and assessment program, AMAP). På våren 2017 ges en rapport på engelska som behandlar Barentsregionens anpassning. 

Rapporten (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet tietokayttoon.fi.

Ytterligare information: Monica Tennberg, Arktiska centret vid Lapplands universitet, monica.tennberg(at)ulapland.fi