FI SV EN

EU-minvassa valmistautuminen EU-huippukokouksiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.12.2018 18.08
Tiedote 590/2018
EU-minvassa valmistautuminen EU-huippukokouksiin

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan maanantaina 10. joulukuuta Suomen kantoja Eurooppa-neuvostoon ja eurohuippukokoukseen, sekä korkean tason Afrikka–Eurooppa-foorumiin.

Joulukuun Eurooppa-neuvoston (13.-14.12.) aiheina ovat monivuotinen rahoituskehys, sisämarkkinat, muuttoliike sekä muissa asioissa disinformaatio ja ulkosuhteet. 

 

Rahoituskehyksen osalta Suomi katsoo edelleen, että kokonaistason tulisi asettua mahdollisimman lähelle nykyistä kehystä huomioiden Britannian eron unionista. Suomi ei kuitenkaan kuulu tiukimpaan ryhmään. Jatkotyön osalta Suomi priorisoi maaseudun kehittämiseen kohdennettavaa rahoitusta kehysehdotuksen sisältä. Suomi pitää myös oikeansuuntaisina komission esittämiä uusia painotuksia puolustusyhteistyöhön ja muuttoliikkeeseen sekä lisäpainotuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Lisäksi Suomi tukee EU:n rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen välistä yhteyttä, sekä ilmastorahoituksen painoarvon vahvistamista. Koheesiopolitiikan osalta Suomi kannattaa rahoituksen kohdentamista työllisyyteen ja kasvuun. Suomen erityispiirteiden kuten harvan asutuksen huomioiminen on tärkeää.

 

Suomi pitää myönteisenä toimia sisämarkkinoiden kehittämisessä, ja ajaa sisämarkkinoiden kehittämisen vahvaa huomioimista kesäkuussa hyväksyttävään EU:n strategiseen ohjelmaan. Muuttoliikkeen hallintaan Suomi kannattaa eurooppalaista koordinoitua ratkaisua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Suomi korostaa disinformaation torjuntaa osana varautumista hybridiuhkiin. Kokouksessa keskustellaan todennäköisesti myös EU:n reaktiosta Venäjän toimiin Asovanmerellä ja Kertšinsalmella.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen toimintalinjan tulevassa eurohuippukokouksessa (14.12.). Eurohuippukokouksen on määrä päättää EMU:n kehittämisen jatkotoimenpiteistä aiemmin euroryhmässä jo alustavasti sovitun kokonaisuuden perusteella. Suomen tavoitteina on muun muassa Euroopan vakausmekanismin vahvistaminen mukaan lukien velkajärjestelymenettelyt, kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestelyn luominen sekä pankkiunionin loppuunsaattamisen edistäminen. Suomi voi osallistua euroalueen budjettivälineen kehittämistyöhön peruskantojensa puitteissa.

Itävallan Afrikka-Eurooppa-foorumissa (17.-18.12.) Suomi tukee EU:n ja Afrikan suhteiden kehittämistä aiempaa strategisemmalle tasolle yhteistyötä syventäen ja monipuolistaen. Suomi tukee investointien lisäämistä etenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen liittyvissä toimissa. Suomi korostaa myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, ja korostaa tarvetta luoda työpaikkoja etenkin nuorille.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia