Mitä kuuluu SisäPri-hankkeelle?

Terveet tilat -hanke 9.3.2020 12.00
Mitä kuuluu SisäPri-hankkeelle?
Kuvituskuva

Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri) -hanke käynnistyi kesäkuussa 2019. Hanke etenee sovitussa aikataulussa ja valmistuu toukokuun loppuun 2021 mennessä.

Hankkeen väliraportti ohjausryhmän sisäiseen käyttöön valmistui joulukuussa 2019. Siinä on kuvattu olemassa olevaan keskeisimpään tutkimusaineistoon pohjautuen kuntien talouden suunnitteluun, investointeihin, rakennuskantaan, korjausvelkoihin, kiinteistöjen hallintaan, johtamiseen ja ylläpitoon sekä investointihankkeiden läpivientiin liittyviä seikkoja.

SisäPri-tutkimushanke koostuu viidestä työpaketista (TP), joilla vastataan hankekuulutuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin:

  • TP1. Yleiskuvaus ja arvio kuntien päätöksenteosta ja keinoista priorisoida
  • TP2. Kuvaus ja arvio sisäilmaongelmia koskevan päätöksenteon kipukohdista
  • TP3. Arvio sisäilmaongelmia koskevan päätöksenteon tuki-, yhteistyö- ja tietotarpeesta
  • TP4. Arvio kiinteistökannan ja sisäilmaongelmien hallintaan liittyvistä säädöksistä, ohjeista ja suosituksista sekä niiden ohjausvaikutuksesta
  • TP5. Toimenpide-ehdotukset ja suositukset sisäilmaongelmiin liittyvien investointitarpeiden priorisoimiseksi kunnissa

Tällä hetkellä käynnissä ovat työpakettien 1 ja 2 haastattelukysymysten viimeistely ja testaus ennen maalis–toukokuun aikana toteutettavaa haastatteluvaihetta. Haastatteluihin valitaan edustava otos eri kuntakokoryhmien kuntien toimitila-asioista vastaavista henkilöistä. Viimeistelyssä on myös työpaketin 3 kysely, jota on jo testattu koehaastatteluilla. Kysely lähetetään kuntien sisäilmaryhmille maaliskuussa.

Hankkeen keskeinen teema on mukana Terveet tilat -aluetilaisuudessa Helsingissä 11. maaliskuuta. Miten korjaushankkeet priorisoidaan on yksi iltapäivän työpajojen aiheista. Aihetta käsitellään johtava konsultti Esko Korhosen johdolla. Aamupäivän alustukset ovat katsottavissa suorana verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena.

Helsingin Terveet tilat -tilaisuuden alustukset verkkolähetyksenä

SisäPri-hankkeen toteuttaa Suomen Kuntaliitto ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja FCG Konsultointi Oy:n muodostama konsortio, jota koordinoi FCG. Hankkeen vastuullinen johtaja on Tommi Patanen FCG:stä.

Hankekuvaus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilla