Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Valet av prioriteringar i statsförvaltningens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet behöver mer samordning och ett gemensamt förfarande

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.1.2019 9.20
Pressmeddelande 51/2019

Ökad samordning föreslås i fråga om de strategiska val som gäller statsförvaltningens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Ett gemensamt förfarande för alla förvaltningsområden och en tydlig utdelning av olika roller gör det lättare att göra strategiska val och följa upp valen, konstateras det i en rapport som publicerades den 31 januari. Etlatieto Oy:s, Gaia Consulting Oy:s och Hellon Ab:s gemensamma rapport har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Forsknings- och innovationspolitiken i Finland kritiserades i OECD:s landsutvärdering 2017 för att den saknar en vision. Bristen på strategisk vision har lett till en sektorisering av det strategiarbete som styr valet av prioriteringar i statsförvaltningens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Det betyder att olika ministerier och underlydande organisationer har producerat och utnyttjat information huvudsakligen för egna behov.

En tydlig utdelning av olika roller föreslås som en lösning som gör det lättare att göra strategiska val och följa upp valen. Här har uppgiften som heltidsanställd FUI-chef, som ska inrättas vid varje ministerium och vid Finlands Akademi och Business Finland, en viktig roll. Den process som beskrivs i Etlatietos, Gaia Consultings och Hellons rapport är ett helt nytt, kostnadseffektivt, lätt och samordnat förfarande för val av nationella, strategiska FUI-prioriteringar. Förfarandet är gemensamt för alla förvaltningsområden och motsvarar forsknings- och innovationsrådets mål. 

Det föreslagna nya förfarandet är en process i sex faser som bygger på stora fenomenbaserade frågor. FUI-cheferna vid ministerierna och ämbetsverken bildar en grupp som ansvarar för processen för val av prioriteringar. Forsknings- och innovationsrådet godkänner och offentliggör valen, och ansvaret för verkställandet och uppföljningen av besluten överförs till ministerierna, Finlands Akademi och Business Finland. Prioriteringarna följs upp kontinuerligt. Processcykeln för valet av prioriteringar i FUI-verksamheten ska inledas vart fjärde år eller alltid när en ny regeringsperiod börjar, senast ett år före riksdagsvalet, så att resultaten kan användas vid beredningen av regeringsprogrammet.

Rapporten: Ilmiölähtöinen prosessi kansallisten TKI-painopisteiden valitsemiseksi

Ytterligare information: Annu Kotiranta, forskare, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 044 039 3648, annu.kotiranta(a)etla.fi, och Solveig Roschier, ledande sakkunnig, Gaia Consulting, solveig.roschier(a)gaia.fi