FI SV

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2019 hyväksytty

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.9.2018 14.08
Tiedote 426/2018
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukeva selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2019 hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 20. syyskuuta yleisistunnossaan valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2019.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Suunnitelmalla ohjataan selvitys- ja tutkimustoimintaa hallituksen valitsemille, hallituksen ja ministeriöiden toiminnan kannalta keskeisille painopistealueille.

Suunnitelman sisältämät tietotarpeet on tunnistettu ministeriöissä ja lisäksi on hyödynnetty avointa verkkopohjaista yhteiskehittämistä.

Suunnitelma koostuu kuudesta osakokonaisuudesta ja niille valituista selvitys- ja tutkimusteemoista sekä myöhemmin määriteltävistä tietotarpeista:

  1. Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus
  2. Ympäristö, luonnonvarat ja puhtaat ratkaisut
  3. Kestävästi kilpailukykyinen Suomi
  4. Kansallinen ja globaali turvallisuus
  5. Kestävä alue- ja kaupunkikehitys
  6. Kehittyvä ja kestävä julkishallinto
  7. Myöhemmin määriteltävät tietotarpeet

Suunnitelman toimeenpanosta vastaavat valtioneuvoston kanslia ja teemojen vastuuministeriöt yhteistyössä valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän kanssa. Suunnitelman toimeenpanoon osoitetaan 10,5 miljoonan euron määräraha. Suunnitelmassa varataan 2,3 miljoonaa euroa käytettäväksi kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen aloittavan hallituksen välittömiin tietotarpeisiin.  Suunnitelma sisältää tutkimus- ja selvitystoiminnan painopisteet ja teemat kustannusarvioineen sekä asiaan kuuluvat valmistelu- ja ohjausvastuut.

Tilattavan tutkimuksen valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus ja hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus, sekä viestintä ja tiedonhallinta.  Selvitykset ja tutkimukset tilataan avoimilla hauilla. Hakukierrosten käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman vuodelle 2019

Lisätietoa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia