FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.5.2018 14.05
Uutinen 21/2018
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

Valtioneuvoston kanslia avaa 4.5. haettavaksi päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 1660 000 euroa. Haussa on kymmenen tutkimusteemaa, joissa tarkastellaan mm. ammattipätevyyksiä, työvoiman liikkuvuutta, sisäilman laatua, vähäpäästöisyysstrategiaa sekä metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Hakuaika päättyy 24.5.2018 klo 14.

Haku perustuu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana olevat teemat ja määrärahat (euroa) ovat:

  • Ammattipätevyyksien ja kelpoisuusehtojen tarkastelu (200 000)
  • Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu (100 000)
  • Sisäilman laatu ja siihen liittyvien terveyshaittojen nykytila ja kehitys yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa (100 000)
  • Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian taustaselvitys (400 000)
  • Kunnallisen ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeet ja suhde valituslupajärjestelmään (100 000)
  • Valtion omistajaohjauksen muutosten vaikutusten arviointi (150 000)
  • Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi (250 000)
  • Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa (80 000)
  • Työvoiman liikkuvuus (200 000)
  • Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti (80 000)

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille. Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus, -ohjeet ja -asiakirjat sekä lisätiedot löytyvät valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivuilta.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sari Löytökorpi, p. 0295 160 187, valtioneuvoston kanslia