Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämisessä tarvitaan tutkimustietoa

10.4.2018 11.41
Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämisessä tarvitaan tutkimustietoa

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeita koskevaa tutkimusaihetta käsiteltiin maanantaina 9.4. järjestetyssä yhteiskehittämistilaisuudessa. Tilaisuuteen osallistui asiantuntijoita eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista sekä Kuntaliitosta.

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittäminen edellyttää tutkimustietoa muun muassa kunnallisvalituksen ja maakuntavalituksen nykyisestä käyttöalasta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta suhteessa valituslajin ominaispiirteisiin. Lisäksi tarvitaan analyysia valituslupajärjestelmän laajentamisen vaikutuksista.

Tilaisuudessa pohdittiin, miten tietotarvetta voitaisiin muokata muun muassa tutkimuksen toteutettavuuden ja aineistojen hankinnan osalta. Lisäksi tarkasteltiin aiheeseen liittyviä yksittäisiä tutkimuskysymyksiä. Tilaisuudessa käytyä keskustelua hyödynnetään laadittaessa tietotarvetta mahdollista valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hakua ajatellen.

Tutustu tilaisuuden videotallenteeseen ja aiheen taustoja käsitteleviin esityksiin

Esitykset: