Miten sääntelyä voidaan kehittää innovaatioita ja markkinoita edistäväksi?

13.6.2019 14.21
Uutinen
ihmisjoukko tapaamisessa

Oletko työssäsi tekemisissä innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen liittyvän sääntelyn parissa? Nyt sinulla on oiva tilaisuus kertoa näkemyksesi ja oppisi innovaatiomyönteisestä sääntelystä. Kysely on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan ”Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen” -hanketta.

Helmikuussa 2019 käynnistynyt hanke tuottaa tietoa ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia siitä, miten sääntelyä voitaisiin kehittää nykyistä systemaattisemmin innovaatiotoimintaa ja markkinoita edistäväksi.

Sähköinen kysely kartoittaa laajasti aiheeseen liittyviä eri sidosryhmien näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä. Kysely on suunnattu pääosin viranomaisille ja elinkeinoelämän järjestöjen edustajille, mutta myös yritysten edustajat ja muut asiantuntijat ovat tervetulleita vastaamaan kyselyyn.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Vastauksia kyselyyn pyydetään 30.6.2019 mennessä. 

Siirry kyselyyn

Lisätietoja:

Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 1252 370, etunimi.sukunimi(at)4front.fi sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Kirsti Vilen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4008, etunimi.sukunimi(at)tem.fi