Ota kantaa yksinasuvien asemaa yhteiskunnassa selvittäneen hankkeen tuloksiin

7.5.2018 17.10
Uutinen

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke ’Yksin osana elinkaarta’ kutsuu sinut tutustumaan tutkimuksen tuloksiin kaikille avoimessa wiki-muodossa sekä kommentoimaan löydöksiä. Avoin arviointi tuo tarkasteltavan aiheen ja siihen liittyvän aineiston yleiseen keskusteluun ja kehittämisen kohteeksi. Se tuottaa perustellun ja monista lähestymiskulmista varmistetun vastauksen tutkimuskysymykseen yhteisen ja avoimen prosessin kautta.

Arviointiin osallistutaan Otakantaa-palvelussa, jonne pääsee tästä linkistä. Hankkeen tuloksista on koottu wikisivusto THL:n Opasnet-palveluun.

Arvioinnissa avataan hankkeen tuottamat toimenpidesuositukset tarkasteluun. Avoimen arvioinnin mahdollisuutta tarjotaan tässä hankkeessa erityisesti niille tahoille, joiden kautta on mahdollista saada joko asiantuntijatietoa yksinelävien asemasta, sekä kokemusääntä.

Avoin arviointi on käynnissä 9.5.2018 saakka. Hanke päättyy toukokuun lopussa 2018. 

Yksin osana elinkaarta (YSI) -hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.