Seminaari: Miten hallitusohjelman tavoitteisiin päästään energiasektorilla?

5.2.2016 10.31
Uutinen
Seminaari: Miten hallitusohjelman tavoitteisiin päästään energiasektorilla?

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Muun muassa tähän ajankohtaiseen kysymykseen saatiin vastauksia helmikuun alussa järjestetyssä seminaarissa, joka kokosi yhteen yli 60 energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntijaa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetty seminaari liittyi valtioneuvoston käynnissä olevaan selvityshankkeeseen ”EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn”. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pöyry Management Consulting Oy.

Seminaarissa esiteltiin Pöyryn selvityksen tuloksia ja keskusteltiin sekä EU-tason tavoitteista ja ohjauskeinoista että hallitusohjelman energia- ja ilmastotavoitteista. Kommenteissa ja puheenvuoroissa otettiin kantaa muun muassa päästökaupan rooliin ja sähkömarkkinoiden tulevaisuuden näkymiin, kansallisten ohjauskeinojen tarpeeseen uusiutuvan energian tukemisessa, sekä erilaisten energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden merkitykseen Suomen kilpailukyvyn kannalta.

Lisätietoa hankkeesta

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja esityksiin:

Seminaarin ohjelma

EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Suomen kilpailukykyyn, Pöyryn esitys

Päästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian käyttö liikennesektorilla, VTT:n esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? TEM:n Energiaosaston esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Energiateollisuus ry:n esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Suomen Tuulivoimayhdistyksen esitys

Miten hallitusohjelman tavoitteisiin voidaan päästä energiasektorilla? Bioenergia ry:n esitys

Energiapoliittisten skenaarioiden / kehitysnäkymien vaikutukset elinkeinoelämälle, Elinkeinoelämän keskusliiton esitys

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Taalerin esitys

Minkälaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomeen? Helen Oy:n esitys

Millaisella energiapolitiikalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia? St1:n esitys