Työpaja tiistaina 17.9.
Suunnittelutasoja läpäisevät haasteet suunnittelukohteiden määrittäjinä

11.9.2019 15.25
Uutinen
Kuva: Riitta Supperi

Ympäristöministeriö, Aalto-yliopisto, Sitowise Oy sekä MAL-verkosto järjestävät työpajan Helsingissä 17.9 klo 9.15–12.00. Työpajassa pohditaan, kuinka liikenteen ja maankäytön suunnittelu voitaisiin sovittaa yhteen poikkihallinnolliset yhteiskunnalliset haasteet huomioiden.

Työpajaa pohjustavat Jyväskylän kaupungin suunnittelijoiden kokemukset eri hallinnon tasoilla tapahtuvaa suunnittelua yhteen nivovista haasteista.

Työpaja on osa ”Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa (YHTÄJALKAA)” -tutkimusta. Tämä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke pureutuu maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Nyt järjestettävä työpaja on osa syksyn ja talven 2019–2020 aikana järjestettävää neljän työpajan sarjaa, jotka lähestyvät hankkeen teemoja eri näkökulmista.

Työpaja on suunnattu liikenteen ja maankäytön suunnittelun toimijoille kunta-, maakunta- ja kansallisella tasolla. Työpajassa on mahdollisuus vaikuttaa tulevien maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelujärjestelmien muovautumiseen.

Työpaja järjestetään osoitteessa Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki (Sosiaali ja terveysministeriö).

Työpajan ohjelma

Ilmoittautuminen osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Suunnittelutasoja_lapaisevat_haasteet

Lisää tietoa hankkeesta löydät osoitteesta: https://www.aalto.fi/fi/yhtajalkaa