Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi hankinta .

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi hankinta .
 • Kestävät julkiset hankinnat vauhdittavat ilmastotavoitteiden toteuttamista

  Harri Kalimo Katriina Alhola Mirella Miettinen
  | 29.1.2021 | 9.31

  Julkisen sektorin edellytetään toimivan suunnannäyttäjänä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Julkiset hankinnat tarjoavat siihen kymmenien miljardien eurojen vuosittaisen muutosvoiman.

 • Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan

  Johanna Sammalmaa
  | 19.4.2018 | 14.20

  Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen aikana markkinavuoropuhelua yritysten kanssa. Käynnissä olevassa hankkeessa selvitetään, miten markkinavuoropuhelut voivat edistää kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa.

 • Uutta potkua innovaatioiden hankintaan innovaatiokumppanuudella

  Kirsi-Maria Halonen
  | 18.12.2017 | 14.42

  Innovaatiokumppanuus on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta sekä hankintayksiköiden että toimittajien keskuudessa. Kunnat ovat tarttuneet uuteen menettelyyn valtiota innokkaammin. Käynnissä olevassa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa selvitetään innovaatiokumppanuuteen liittyviä pullonkauloja.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi hankinta .

Tieto käyttöön Twitterissä