Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi hankinta .
 • 25.4.2023|9:14

  Selvitys: Tehokkaat julkiset hankinnat edellyttävät kilpailua, yhteishankintoja sekä tietoa

  Suomessa tehdään vuosittain 31 miljardin euron arvosta julkisia hankintoja. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 25. huhtikuuta julkaistussa selvityksessä käy ilmi, että yhteishankintojen lisääminen saattaisi lisätä kilpailua, millä voitaisiin saada aikaan merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Lisäksi Suomesta puuttuu kansallinen hankintatietokanta, jonka avulla hankintojen kustannustehokkuutta ja laatua voitaisiin parantaa.

 • 18.8.2022|10:44

  Kokonaisvaltainen lähestymistapa avain onnistuneeseen julkisten hankintojen riskienhallintaan

  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallinnassa on kyse uusien ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisen tasapainon hallinnasta. Tuoreen Policy Brief -katsauksen mukaan hankintoja tekevien käytettävissä on laaja kirjo keinoja, joilla riskejä voidaan hallita. Tutkijat esittävät toimenpiteitä osaamisen kehittämiseen, innovatiivisten hankintojen rahoituksen tukimuotoihin sekä markkinoiden ja ekosysteemien kehitystä edistäviin toimiin.

 • 12.5.2022|8:30

  Selvitys: Innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan on olemassa monia keinoja

  Kestävyysmurroksen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä avainasemassa ovat uudet ratkaisut ja teknologiat. Niihin sisältyy kuitenkin monenlaisia riskejä, joita on mahdollista hallita ja jakaa erilaisin keinoin, selviää 12. toukokuuta julkaistusta valtioneuvostolle laaditusta selvityksestä.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi hankinta .
 • Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallintaan ja riskinjakoon on tarpeen kehittää uusia toimintatapoja ja kannusteita

  Kirsti Vilén
  | 4.10.2022 | 13.42

  Riskinjaon menetelmien ja työkalujen kehittäminen kannustaa julkisia hankkijoita uusien ratkaisujen ja teknologioiden hankintaan. Keväällä valmistunut selvitys tuotti konkreettista tietoa hankintoihin liittyvien riskien jakamisen mekanismeista ja käytännön toteutustavoista. Selvitys korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä innovatiivisten ja kestävien hankintojen riskien hallinnassa ja jakamisessa.

 • Kestävät julkiset hankinnat vauhdittavat ilmastotavoitteiden toteuttamista

  Harri Kalimo Katriina Alhola Mirella Miettinen
  | 29.1.2021 | 9.31

  Julkisen sektorin edellytetään toimivan suunnannäyttäjänä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Julkiset hankinnat tarjoavat siihen kymmenien miljardien eurojen vuosittaisen muutosvoiman.

 • Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan

  Johanna Sammalmaa
  | 19.4.2018 | 14.20

  Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen aikana markkinavuoropuhelua yritysten kanssa. Käynnissä olevassa hankkeessa selvitetään, miten markkinavuoropuhelut voivat edistää kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi hankinta .

Tieto käyttöön Twitterissä