Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi hankinta .
 • 18.8.2022|10:44

  Kokonaisvaltainen lähestymistapa avain onnistuneeseen julkisten hankintojen riskienhallintaan

  Kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien hallinnassa on kyse uusien ratkaisujen avulla saavutettavien hyötyjen ja korkeamman riskin välisen tasapainon hallinnasta. Tuoreen Policy Brief -katsauksen mukaan hankintoja tekevien käytettävissä on laaja kirjo keinoja, joilla riskejä voidaan hallita. Tutkijat esittävät toimenpiteitä osaamisen kehittämiseen, innovatiivisten hankintojen rahoituksen tukimuotoihin sekä markkinoiden ja ekosysteemien kehitystä edistäviin toimiin.

 • 12.5.2022|8:30

  Selvitys: Innovatiivisten julkisten hankintojen riskinhallintaan on olemassa monia keinoja

  Kestävyysmurroksen ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämisessä avainasemassa ovat uudet ratkaisut ja teknologiat. Niihin sisältyy kuitenkin monenlaisia riskejä, joita on mahdollista hallita ja jakaa erilaisin keinoin, selviää 12. toukokuuta julkaistusta valtioneuvostolle laaditusta selvityksestä.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi hankinta .
 • Kestävät julkiset hankinnat vauhdittavat ilmastotavoitteiden toteuttamista

  Harri Kalimo Katriina Alhola Mirella Miettinen
  | 29.1.2021 | 9.31

  Julkisen sektorin edellytetään toimivan suunnannäyttäjänä kohti hiilineutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Julkiset hankinnat tarjoavat siihen kymmenien miljardien eurojen vuosittaisen muutosvoiman.

 • Markkinavuoropuhelu – ensimmäinen askel innovatiiviseen julkiseen hankintaan

  Johanna Sammalmaa
  | 19.4.2018 | 14.20

  Markkinoilta saatava tieto on tärkeää hankinnan suunnittelun ja onnistumisen kannalta. Yksi tapa kerätä tätä tietoa on käydä hankinnan valmisteluvaiheen aikana markkinavuoropuhelua yritysten kanssa. Käynnissä olevassa hankkeessa selvitetään, miten markkinavuoropuhelut voivat edistää kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa.

 • Uutta potkua innovaatioiden hankintaan innovaatiokumppanuudella

  Kirsi-Maria Halonen
  | 18.12.2017 | 14.42

  Innovaatiokumppanuus on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta sekä hankintayksiköiden että toimittajien keskuudessa. Kunnat ovat tarttuneet uuteen menettelyyn valtiota innokkaammin. Käynnissä olevassa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa selvitetään innovaatiokumppanuuteen liittyviä pullonkauloja.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi hankinta .

Tieto käyttöön Twitterissä