Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .
 • 6.6.2022|8:53

  Arvio: Team Finland -toimintamalli selkeästi parantunut – sisäistä työnjakoa ja palvelulupausta edelleen selkeytettävä

  Suomalaisen elinkeinoelämän viennin ja kansainvälistymisen määrätietoinen vahvistaminen on yhä tärkeämpää. Tehokkaasti toimiva Team Finland -verkosto on tässä avainasemassa. Verkoston toimintamalli on selvästi kehittynyt, mutta verkoston toiminnassa on edelleen parannettavaa, todetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 6. kesäkuuta julkaisemassa arvioinnissa.

 • 17.5.2022|10:45

  Seminaari: Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtama Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hanke järjestää 31. toukokuuta klo 9 alkaen avoimen tilaisuuden, jossa julkistetaan hankkeen loppuraportti ja esitellään sen keskeisiä tuloksia. Lisäksi keskustellaan siitä, kuinka koronakriisi ja sen sukupuolittuneet vaikutukset voidaan huomioida yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tilaisuus järjestetään Säätytalolla, mutta sitä voi seurata myös etänä.

 • 6.4.2022|8:36

  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
  Selvitys: Saastumisen torjuntaan tarvitaan uusia ohjauskeinoja

  Saastumisen torjuntaan tarvitaan uutta puhtia ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. On kiinnitettävä huomiota yhä suurempaan joukkoon saasteita sekä eri saasteiden yhteisvaikutuksiin. Jo käytössä olevia ohjauskeinoja on sovellettava nykyistä tehokkaammin. On myös pureuduttava niihin saasteisiin ja saasteiden lähteisiin, joihin nykyiset ohjauskeinot eivät ole vielä kyenneet puuttumaan riittävästi. Näin toteaa tuore selvitys, jossa ennakoitiin saasteettomuuspolitiikkaa ja -sääntelyä.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .
 • Alue- ja yhdyskuntarakenteen jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat varautumaan tulevaisuuteen

  Kati-Jasmin Kosonen Mikko Airikkala
  | 19.8.2022 | 9.39

  Kestävyystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, rakennettujen alueiden kasvu ja taantuminen ja muut aikamme ilmiöt lisäävät alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kompleksisuutta sekä osallisten ja huomioitavien asioiden määrää. Päätösten pitkän aikavälin vaikutusten ja polkuriippuvuuksien ymmärtämiseksi tarvitaan järjestelmällistä tulevaisuustyötä ja yhteistyötä toimijoiden välillä.

 • Mahtuuko mielenterveys mukaan vaikutusten ennakkoarviointiin?

  Tapani Kauppinen
  | 9.8.2022 | 8.59

  Parhaimmillaan päätöksiä valmisteltaessa vertaillaan eri päätösvaihtoehtoja ja punnitaan eri ratkaisujen paremmuutta. Jatkossa on hyvä arvioida myös päätöksen vaikutukset eri ihmisryhmien mielenterveyteen, mielen hyvinvointiin tai mielenterveyden ongelmiin. Tämä vaatii mielenterveysvaikutusten arvioinnilta helppoutta ja matalaa käyttöönottokynnystä.

 • Tilannearvio sopeutumisesta ilmastonmuutokseen luo perustan kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamiselle   

  Mikael Hildén Päivi Tikkakoski
  | 4.5.2022 | 11.38

  Viime kesänä pitkä hellejakso aiheutti Suomessa merkittäviä satotappioita ja johti Kalajoen laajan maastopalon syntymiseen. Samaan aikaan Keski-Euroopassa koettiin tuhoisia tulvia ja Kanadaa ja Pohjois-Amerikkaa koettelivat hengenvaaralliset ennätyshelteet. Ilmastonmuutoksen voimistumisen myötä riskienhallinnassa tarvitaan jatkossa entistä suunnitelmallisempaa varautumista ja sopeutumista.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .

Tieto käyttöön Twitterissä