Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .
 • 27.9.2022|12:14

  Arviointi: Strateginen tutkimus vastaa pääosin sille asetettuihin tavoitteisiin

  Strategisen tutkimuksen rahoitusmuoto on tarjonnut monipuoliset mahdollisuudet yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintojen kehittämistä sekä suuria haasteita koskevan tutkimuksen organisoimiselle. Näin todetaan 27. syyskuuta julkaistussa arvioinnissa, jossa selvitettiin ovatko strategiselle tutkimukselle asetetut tavoitteet toteutuneet. Arviointi keskittyi vuosien 2014–2020 välisen ajanjakson tarkasteluun.

 • 13.9.2022|8:57

  Tutkimus: Sosiaaliturva- ja verojärjestelmä pienensivät koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin

  Koronakriisin taloudelliset vaikutukset eivät kohdentuneet tasaisesti kaikkiin kansalaisryhmiin. Työllisyys ja palkkasumma vähenivät erityisen paljon alle 25-vuotiaiden ryhmässä ja muutamilla palvelualoilla. Koko väestön tasolla sosiaaliturva- ja verojärjestelmä tasoittivat merkittävästi koronakriisin vaikutuksia tuloeroihin. Tiedot käyvät ilmi valtioneuvoston teettämästä tutkimuksesta, jonka toteuttivat VATT:n ja Laboren tutkijaryhmät.

 • 6.9.2022|8:40

  Selvitys: Kestävä kaupungistuminen edellyttää liikkumisen, asumisen ja rakentamisen päästöjen vähentämistä

  Suomessa kaupungistuminen jatkuu tulevina vuosikymmeninä, minkä seurauksena erityisesti suurimmille kaupunkiseuduille rakennetaan paljon uutta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää kaupunkien yhdyskuntarakennetta kestävämpään suuntaan, mutta samalla kasvun hallitseminen on haaste kestävyystavoitteille. Näin todetaan 6. syyskuuta julkaistussa valtioneuvostolle laaditussa selvityksessä.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .
 • Mielenterveysjärjestöt mukaan mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin

  Taina Laaksoharju
  | 19.9.2022 | 9.42

  Mielenterveys- tai päihdetyötä tekevillä järjestöillä on paljon tietoa, jonka voisi nykyistä paremmin ottaa käyttöön päättäjien tueksi. Järjestöille lähetetyn kyselyn tuloksista selvisi, että nykytilanteessa kunnat hyödyntävät järjestöjen asiantuntemusta mielenterveyspäätöksissä hyvin satunnaisesti tai eivät ollenkaan.

 • Alue- ja yhdyskuntarakenteen jatkuva seuranta ja ennakointi auttavat varautumaan tulevaisuuteen

  Kati-Jasmin Kosonen Mikko Airikkala
  | 19.8.2022 | 9.39

  Kestävyystavoitteet, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, rakennettujen alueiden kasvu ja taantuminen ja muut aikamme ilmiöt lisäävät alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kompleksisuutta sekä osallisten ja huomioitavien asioiden määrää. Päätösten pitkän aikavälin vaikutusten ja polkuriippuvuuksien ymmärtämiseksi tarvitaan järjestelmällistä tulevaisuustyötä ja yhteistyötä toimijoiden välillä.

 • Mahtuuko mielenterveys mukaan vaikutusten ennakkoarviointiin?

  Tapani Kauppinen
  | 9.8.2022 | 8.59

  Parhaimmillaan päätöksiä valmisteltaessa vertaillaan eri päätösvaihtoehtoja ja punnitaan eri ratkaisujen paremmuutta. Jatkossa on hyvä arvioida myös päätöksen vaikutukset eri ihmisryhmien mielenterveyteen, mielen hyvinvointiin tai mielenterveyden ongelmiin. Tämä vaatii mielenterveysvaikutusten arvioinnilta helppoutta ja matalaa käyttöönottokynnystä.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi mentaalinen toiminta .

Tieto käyttöön Twitterissä