Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi sopeutuminen .
 • 26.8.2022|8:26

  Arviointi: Ilmastonmuutokseen liittyvää sopeutumistyötä vahvistettava erityisesti alue- ja kuntatasolla

  Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on Suomessa edistynyt viime vuosina, mikä näkyy eri hallinnonalojen lainsäädännössä ja strategioissa. Strategiset tavoitteet olisi nyt vietävä laajasti käytäntöön lisäämällä konkreettisia toimenpiteitä sekä sektorikohtaisesti että alue- ja kuntatasolla. Näin todetaan 26. elokuuta julkaistussa kokonaisarviossa kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan edistymisestä.

 • 25.5.2022|8:53

  Tutkimus: Vähenevän väestön alueilla tarvitaan paikkaperustaista kehittämistä

  Tuoreen tutkimuksen mukaan älykäs sopeutuminen tarjoaa kunnille työkaluja pitkäaikaiseen ja systemaattiseen muutosjoustavuustyöhön. Edellytyksenä on, että kuntien uudistumisen ja innovoinnin keskeisenä lähtökohtana on paikkaperustaisuus, Itä-Suomen yliopiston ja Norrum Oy:n valtioneuvostolle toteuttamassa tutkimuksessa todetaan.

 • 28.4.2022|8:43

  Tutkimus: Ennakoiva sopeutuminen ilmastonmuutokseen kannattaa

  Ennakoiva varautuminen ilmastonmuutokseen vähentää tappioita suhteessa reaktiiviseen sopeutumiseen, jossa toimitaan vasta ensimmäisten vahinkojen jälkeen. Valtioneuvoston tilaamassa ”Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (KUITTI)” -hankkeessa kootaan yhteen tietämys ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista Suomelle.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi sopeutuminen .
 • Väestönmuutoksiin sopeutuminen Alankomaissa ja kuntien yhteistyö Achterhoekin alueella

  Arja Jolkkonen Virpi Lemponen
  | 24.5.2022 | 9.21

  Alankomaissa väestön väheneminen on tunnistettu ongelmaksi. Vuonna 2009 kansallisella tasolla alettiin toteuttaa väestön vähenemiseen liittyvää politiikkaa supistuvien alueiden auttamiseksi. Achterhoekin alueen poliitikoille selvisi, että väestön vähenemisellä olisi merkittäviä vaikutuksia talouskehitykseen ja hyvinvointiin. Kunnat päättivät ratkaista ongelman aloittamalla alueellisen yhteistyön.

 • Tilannearvio sopeutumisesta ilmastonmuutokseen luo perustan kansallisen sopeutumissuunnitelman uudistamiselle   

  Mikael Hildén Päivi Tikkakoski
  | 4.5.2022 | 11.38

  Viime kesänä pitkä hellejakso aiheutti Suomessa merkittäviä satotappioita ja johti Kalajoen laajan maastopalon syntymiseen. Samaan aikaan Keski-Euroopassa koettiin tuhoisia tulvia ja Kanadaa ja Pohjois-Amerikkaa koettelivat hengenvaaralliset ennätyshelteet. Ilmastonmuutoksen voimistumisen myötä riskienhallinnassa tarvitaan jatkossa entistä suunnitelmallisempaa varautumista ja sopeutumista.

 • Älykäs sopeutuminen ja Euroopan unionin aluepolitiikka

  Petri Kahila
  | 29.10.2021 | 15.08

  Aluekehitykseen liittyvien EU-rahastojen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut kehityksestä jälkeenjääneiden jäsenvaltioiden talouden ja elintason nostaminen lähemmäksi EU:n keskitasoa. Maaseudun ja muiden alueiden väestön vähenemiseen liittyvät kysymykset ovat kuitenkin jääneet näiden kasvutavoitteiden varjoon.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi sopeutuminen .

Tieto käyttöön Twitterissä