Hyppää sisältöön

Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi

Ajankohtaista

Sivut, joissa tagi ympäristö .
 • 6.4.2022|8:36

  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
  Selvitys: Saastumisen torjuntaan tarvitaan uusia ohjauskeinoja

  Saastumisen torjuntaan tarvitaan uutta puhtia ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. On kiinnitettävä huomiota yhä suurempaan joukkoon saasteita sekä eri saasteiden yhteisvaikutuksiin. Jo käytössä olevia ohjauskeinoja on sovellettava nykyistä tehokkaammin. On myös pureuduttava niihin saasteisiin ja saasteiden lähteisiin, joihin nykyiset ohjauskeinot eivät ole vielä kyenneet puuttumaan riittävästi. Näin toteaa tuore selvitys, jossa ennakoitiin saasteettomuuspolitiikkaa ja -sääntelyä.

 • 7.2.2022|8:45

  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
  Raportti: Hyvän mallinnuksen kriteerit ympäristövaikutusten arviointiin

  Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettävien mallinnuksien rooli on viime vuosina korostunut ympäristölupaprosessissa, kun EU:n vesipuitedirektiiviin pohjautuvat vesienhoidon ympäristötavoitteet on todettu oikeudellisesti sitoviksi Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 7. helmikuuta julkaistu hankeraportti kokoaa hyvän mallinnuksen kriteerit ja ehdottaa täsmennyksiä lainsäädäntöön ja ympäristölupaprosessin käytäntöihin.

 • Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017
  18.1.2022|9:05

  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
  Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

  Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin selvityksessä, jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.

Blogi: Tieto käyttöön!

Sivut, joissa tagi ympäristö .
 • Suomi rehevöityy eikä paluuta menneisyyteen ole

  Riku Lumiaro
  | 7.11.2019 | 15.26

  Rehevöitymistä ja avoimien alueiden umpeenkasvua on pidetty lähinnä perinneympäristöjen ja kosteikkojen ongelmana. Pellonreunat, tienpientareet ja niityt näyttävät kasvavan umpeen niittämisestä ja aktiivisesta hoidosta huolimatta. Niillä tavattava lajisto jatkaa uhanalaistumistaan ja kaikki perinneluontotyypit ovat joko äärimmäisen tai erittäin uhanalaisia.

 • Rakennusjätteet turvallisesti hyötykäyttöön ja kiertoon

  Sari Kauppi
  | 17.1.2019 | 12.25

  Seurasin viime kesänä naapuritalon purkamista. Vanha teollisuusrakennus oli alun perin tarkoitus purkaa vain osittain. Lopulta talo purettiin kokonaan, kun museovirasto yllättäen salli myös ulkoseinien purkamisen. Epäselväksi jäi, ennätettiinkö tehdä kunnollista purkusuunnitelmaa koko talon purkuun vai tehtiinkö työ osapurkusuunnitelman mukaisesti.

 • Päättäjä, ratkaise monta ongelmaa kerralla – luonnon avulla

  Riikka Paloniemi
  | 22.10.2018 | 9.59

  Ilmastopaneeli IPCC julkaisi pari viikkoa sitten odotetun raporttinsa ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnän kiireellisyydestä: tutkijoiden mukaan maapallon keskilämpötila ei saisi nousta kuin korkeintaan 1,5 astetta, jotta seuraukset olisivat siedettävät. Aikaa merkittäviin päästövähennyksiin on vain muutama vuosi. Raportin sanoma oli silti myös toiveikas: voimme vielä välttää isoimmat ongelmat, kunhan vain ryhdymme toimeen heti.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi ympäristö .

Tieto käyttöön Twitterissä