Millaisista t&k-tuista hyötyvät sekä yritykset että yhteiskunta?

19.1.2022 10.17
VN TEAS
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemisella yritykset pystyvät sekä kehittämään omaa liiketoimintaansa ja kasvamaan yrityksinä, mutta myös jakamaan uutta tietoa ja toimintatapoja laajemmallekin. Miten tukia siis pitäisi kohdentaa mahdollisimman hyödyllisesti? Millaiset verohuojennukset ovat toimivia? Vaihtoehtoja ja tutkimustuloksia puimassa ovat Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen, joka on toiminut myös parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän puheenjohtajana.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

18.1.2022 9.05
MMM VN TEAS YM
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017
Pohjaveden pinnankorkeutta mitataan Kokkolan Patamäellä vuonna 2017. Kuva: Ritva Britschgi SYKE
Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti. Tähän tulokseen päädyttiin selvityksessä, jossa koottiin laaja tietopaketti metsänomistajille ja asiantuntijoille sekä tunnistettiin jatkokehitystarpeita.

Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

14.1.2022 10.13
VN TEAS VNK
Valtioneuvoston kanslia on 14. tammikuuta avannut haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 200 000 euroa hankkeelle, joka arvioi elinkaaripäästöihin pohjautuvan kulutusverotuksen mahdollisuuksia. Hakuaika päättyy 11. helmikuuta 2022 klo 16.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Arviointitutkimus: Työllisyyden kuntakokeilut pääsemässä vauhtiin – erityisesti kuntien ja valtion vuoropuhelua tulisi vahvistaa

14.1.2022 8.41
TEM VN TEAS
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. Kokeilut ovat alkuviiveiden jälkeen pääsemässä vauhtiin uusien työllisyydenhoidon alueellisten toimintamallien kehittämisessä, todetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtaman tutkijakonsortion ensimmäisessä väliraportissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää valtion ja kuntien yhteistyön tiivistämiseen.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Nuorten koulutukseen hakuvelvoitetta kehitettävä kokonaisvaltaisesti osana sosiaaliturvaa ja koulutusjärjestelmää

13.1.2022 11.33
OKM STM TEM VN TEAS
Hakuvelvoite koulutukseen näyttää kannustavan osaa nuorista pohtimaan useampia koulutusvaihtoehtoja. Velvoitteen haitat puolestaan kasaantuvat niille, joiden elämänpolku ei etene suoraviivaisesti. 13. tammikuuta julkaistun tutkimuksen mukaan hakuvelvoitetta olisi kehitettävä kokonaisvaltaisesti osana sosiaaliturvan uudistusta ja koulutuspoliittisia uudistuksia.