Hyppää sisältöön
  • Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon

    Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.


Selvitys: Arktisen toiminnan rahoitus on hyvin sirpaleista

19.12.2019 14.19

Arktisen toiminnan julkinen rahoitus on Suomessa hyvin sirpaleista, eivätkä useimmat arktiset toimijat ole koskaan arvioineet oman arktisen toimintansa rahoituksen koostumusta. Arktista toimintaa määritellään hyvin erilaisilla tavoilla eikä sitä juurikaan tilastoida. Arktisen projekti- ja hanketoiminnan suuri määrä on myös omiaan lisäämään kokonaiskuvan hajanaisuutta. Tiedot käyvät ilmi Lapin yliopiston Arktisen keskuksen valtioneuvostolle laatimasta selvityksestä. Selvitys tukee Suomen uuden arktisen strategian laatimista.

Selvitys Suomen arktisen rahoituksen kokonaiskuvasta


EI KÄYNNISSÄ OLEVIA HAKUJA

Twitterissä @vnteas

Tutustu myös

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.
Selvitys- ja tutkimussuunnitelma

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain. Hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuosittaista selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.
Käynnissä olevat hankkeet

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto käyttöön -viestintäopas

Tieto on arvokkainta jaettuna. Käytännönläheisestä oppaasta saat vinkkejä tutkijoiden, virkakunnan ja päättäjien väliseen viestintään.
Viestintäopas