Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 3. täydentävä haku 2017

Valtioneuvoston kanslia avasi 2.2.2017 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 550 000 euroa. 

Hakuaika päättyi 2.3.2017 klo 14.00.

Hakijamäärät

Käynnistettäviksi esitetyt hankkeet

Haku perustui valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin. Haettavana olevat teemat ja määrärahat olivat:

  • 5.4 Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla (100 000 €)
  • 5.5 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntöhankkeen vaikutusten arviointi (100 000 €)
  • 8.9 Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa? (200 000 €)
  • 8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot (150 000 €)

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuasiakirjat:

Infotilaisuudet

Infotilaisuuden ”Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa?” aineistot:

Muistio tilaisuudesta
Esitys 1
Esitys 2
Esitys 3 

Vastauksia hakuteemoista esitettyihin kysymyksiin

8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvät verot