Hyppää sisältöön
FI SV

Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku

8.10.2018 10.15
Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva haku

Valtioneuvoston kanslia avaa 8.10.2018 haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 7 800 000 euroa. Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Hakuaika päättyy 15.11.2018 klo 14.00. Määrärahahaku koostuu kuudesta osakokonaisuudesta ja niille valituista teemoista.

Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Hakuasiakirjat:

Tausta-aineistoa:

Teema-aihioiden yhteiskehittämisessä hyödynnettiin verkkopohjaista VIIMA-alustaa. Alla olevassa liitteessä on kooste verkkoalustalla käydystä keskustelusta.

Kysymykset ja vastaukset

Mikäli hakemusasiakirjoista ei löydy vastausta hakijan kysymykseen, voi hakija lähettää viimeistään 1.11.2018 mennessä mahdolliset kysymyksensä osoitteeseen vnteas@vnk.fi. Vastaukset kaikkiin määräaikaan mennessä saapuneisiin kysymyksiin julkaistaan 8.11.2018 mennessä tällä sivulla.

Hakuinfotilaisuudet torstaina 11.10.2018

Osasta selvitys- / tutkimusteemoja järjestettiin avoimet infotilaisuudet torstaina 11.10.2018.

Tilaisuuden esitykset:

12.00–12.30 Teeman 1.7 Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö esittely, Aija Töytäri, opetus- ja kulttuuriministeriö, Katso video

12.30–13.00 Teeman 1.6 Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa esittely, Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video

13.00–13.30 Teeman 3.6 Suomen kansallisen geotietoaineiston arvo ja mineraaliklusterin kilpailukyky- ja vaikuttavuustutkimus esittely, Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video

13.30–14.00 Teeman 2.10 Kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän matkailun toimintamallit kulttuuriympäristöissä esittely, Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö, Katso video

14.00–14.30 Teeman 3.5 Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen esittely, Kirsti Vilén, työ- ja elinkeinoministeriö, Katso video