Algoritmi päätöksentekijänä? Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kansallisessa sääntely-ympäristössä

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, VTT, ETLA

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–6/2019

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa mahdollisuuksia parantaa julkishallinnon johtamista, nopeuttaa käsittelyaikoja sekä helpottaa oikeusturvan saatavuutta, mutta hyödyntämiseen liittyy mm. perusoikeuksiin, hallintomenettelyyn sekä tietosuojaan liittyviä haasteita ja riskejä. Tekoälyn hyödyntämistä julkishallinnossa on arvioitu seka kansainvälisesti että kansallisesti vähän, vaikka asialla on korostuneesti yhteiskunnallista merkitystä. Hyödyntämismahdollisuuksien ja -esteiden kartoittaminen ja hyödyntämisen toteuttaminen kestävällä tavalla edellyttää  tarkempaa analyysiä sääntely-ympäristöstä.

Hankkeessa selvitetään lainsäädännöstä seuraavat mahdollisuudet ja haasteet ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn (eli algoritmisen päätöksenteon ja tukitoimintojen) hyödyntämisessä viranomaistoiminnassa. Hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva kansainvälisistä vertailukohdista  ja niiden käyttökokemuksista sekä algoritmisen päätöksenteon sääntely-ympäristöstä, minkä jälkeen arvioidaan kansallisia soveltamiskohteita erityisesti hallintomenettelyn, sosiaalietuuksia koskevan päätöksenteon ja lainkäytön näkökulmasta. Kokonaiskuvan, soveltamiskohteiden paikantamisen  sekä lainsäädäntöanalyysin pohjalta hankkeen lopputuloksena esitetään suosituksia olemassaolevan lainsäädännön tulkinnan sekä mahdollisesti  säädettävän lain näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

Johtaja Riikka Koulu, helsingin yliopisto, p. 050 588 0414, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, koordinaattori Hanna  Pakaslahti, p. 040 587 3197, hanna(at)legaltechlab.fi

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen Tekoäly-tutkimuskokonaisuus