Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics

Rahoitussumma

50 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–10/2019

Dieselin alemman verokannan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta ei ole arvioitu. On tarpeellista selvittää, ketkä viime kädessä hyötyvät dieselin alemmasta verokannasta tarkastelemalla, miten dieselin käyttö jakautuu ja miten vero läpäisee tuotantoketjun.

Hankkeessa arvioidaan dieselpolttoaineen verotuen vaikutukset ympäristölle ja alueelliselle kehitykselle sekä verotuen jakautuminen polttoaineketjun, kuljetuspalveluyritysten, kuljetuspalveluja käyttävien yritysten sekä kotitalouksien kesken käyttäen laskennallista yleisen tasapainon mallia.

Ota yhteyttä:

KTT Olli-Pekka Ruuskanen, PTT, p. 040 641 5732, etunimi.sukunimi(at)ptt.fi

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä