Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta

Käynnissä

Toteuttajat

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–3/2020

Ruokaympäristön rooli on hyvin merkittävä ruokavalintojen määrittäjä sillä ruokavalintoja ohjaavat voimakkaasti automaattiset, osin tiedostamattomat prosessit. Nykyinen lasten ruokaympäristö ei tue lasten kehittymistä terveeksi, normaalipainoiseksi aikuiseksi. Jo alakoulun päättyessä yli viidennes lapsista on ylipainoisia. Ylipaino lapsuudessa altistaa voimakkaasti ylipainoisuudelle aikuisuudessa. Ylipainoon liittyy vakavien vaaratekijöiden (sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, kohonnut verenpaine jne) kasautumista. Tarvitaan tietoa siitä, miten eri politiikkatoimijat voisivat osaltaan ja yhdessä edistää lasten terveellistä ruokaympäristöä. Kunnilta puuttuu mittaristo lasten terveystottumusten ja ylipainon seurantaan osana neuvolatoimintaa ja kouluterveydenhuoltoa. Mittariston puuttuessa toimien vaikuttavuuden seuraaminen on mahdotonta. Lasten ylipainoisuuden terveystaloudelliset näkökulmat tunnetaan puutteellisesti. Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta -projekti vastaa tiedon tarpeeseen tuottamalla ehdotuksen vaikuttavista ja kustannusvaikuttavista toimista lasten terveellisen ruokaympäristön edistämiseksi sekä seurantamittariston luomiseksi kuntien käyttöön.

  1. Hanke pyrkii luomaan edellytyksiä pitkän aikavälin tavoitteen, lasten terveellisemmän ruokaympäristön, toteutumiseen. Projektin päätavoitteina on analysoida eri hallinnonalojen tämänhetkisiä toimia lasten ruokaympäristön muokkaamiseksi terveyttä edistäväksi,
  2. esittää vaikutusarviointia tukeva työmenetelmä päätöksenteon tueksi,
  3. esittää ehdotus kustannusvaikuttavuuden laskennallisesta mallista, jolla voitaisiin arvioida lasten terveellisen ruokaympäristön kustannusvaikuttavuutta ja
  4. antaa toimenpide-ehdotuksia tulevaisuuden toimenpiteistä lasten terveellisemmän ruokaympäristön saavuttamiseksi. 

Ota yhteyttä:

Tutkija Saara Pentikäinen, VTT, p. 040 170 8922, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

Lasten terveellinen ruokaympäristö

Yhteyshenkilö ministeriössä