Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)

Käynnissä

Toteuttajat

NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto

Rahoitussumma

129 981 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2019–12/2019

Kuntien ikääntyneiden asukkaiden palvelujen käytössä on suuria alueittaisi vaihteluja. Vaikka osan eroista voidaan olettaa perustuvan alueelliisiin eroihin palvelujen tarpeessa, esimerkiksi ikärakenteesta tai sarastavuudesta johtuen, voi osan eroista olettaa johtuvan eroista palvelujen pääsyn kriteereissä. Eriarvoisuuden vähentyminen palveluihin pääsyssä on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista, joihin ikääntyneiden palveluiden kohdalla voidaan vaikuttaa mm. harmonisoimalla palveluiden myöntämisen kriteerejä maakuntien sisällä. Harmonisoinnin kustannusvaikutukset tulisi selvittää tukemaan maakuntien valmistelijoiden suunnittelutyötä ja poliittisia päätöksiä.

Hankkeen tarkoituksena on tarkastella ikääntyneiden pitkäaikaispalvelujen myöntämiskriteerien maakunnallista harmonisointia. Hankkeen tavoitteena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia ikääntyneiden pitkäaikaispalveluiden myöntämiskriteerien harmonisoinnilla on maakunnallisella tasolla. Vaikutuksia arvioidaan sekä kustannusten että palvelutarjonnan kannalta. Kustannuksissa huomioidaan toisaalta ikääntyneiden pitkäaikaispalveluiden kustannukset, mutta myös tarkasteltavien asiakassegmenttien sote-palveluiden kokonaiskäyttö, jotta päästään tarkasteleman harmonisoinnin kokonaisvaikutuksia maakunnan talouteen.

Ota yhteyttä:

Riikka-Leena Leskelä, NHG Consulting Oy, p. 050 4100 737, etunimi.sukunimi(at)nhg.fi

Selvitys ikääntyneiden pitkäaikaispalveluista maakunnissa

Yhteyshenkilö ministeriössä